Ny pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

04-05-2023

Den 1. juni er der frist for at søge midler til en forebyggende rådgivningsindsats til udsættelsestruede lejere for at stabilisere deres privatøkonomi.

Inflationen har i løbet af efteråret 2022 været den højeste i 40 år med kraftigt stigende forbrugerpriser og leveomkostninger til følge.
Dette har bl.a. ramt en stor del af de almene lejere og er med til at forøge presset på de lejere, som oplever gældsproblemer, restancesager, og som har et manglende overblik over privatøkonomien.

Formålet med denne pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i den almene boligsektor.
Det sker gennem en forebyggende rådgivningsindsats målrettet udsættelsestruede almene lejere, så de kan få stabiliseret deres privatøkonomi og undgå at havne i udsættelsessager på kort og længere sigt. 

Den samlede bevilling til puljen er 10 mio. kr. Der kan søges om et tilskudsbeløb på henholdsvis 250.000 kr. eller 500.000 kr.

Puljen udmøntes i 2023 under forudsætning af vedtagelsen af finansloven for 2023. Vedtagelsen forventes at ske den 16. maj 2023. 

Læs mere om puljen (nyt vindue) (Mangler) 

Kontakt

Bolig