Ny kortlægning af indsatser til børn og unge med autisme og/eller ADHD

23-05-2023

Flere børn og unge diagnosticeres med autisme og/eller ADHD - to udviklingsforstyrrelser, der både kan optræde hver for sig og på samme tid. En ny videnskortlægning beskriver diagnoserne, målgruppens støttebehov og en række virksomme indsatser. Social- og Boligstyrelsen følger op med en række anbefalinger ultimo 2023.

 ADHD og autisme.

To udviklingsforstyrrelser, der både kan optræde hver for sig og på samme tid. Og nogle gange også sammen med andre problemstillinger.

Begge diagnoser har en stor spændvidde, hvor både genetiske forhold og miljø vurderes at spille en rolle. Gennem de senere år er der også kommet en ny forståelse af, at de to diagnoser ikke blot er udviklingsforstyrrelser, men også kan ses som særlige måder at erfare verden på, der både kan rumme udfordringer og ressourcer.

Øget behov for viden

De aktuelle tendenser i opfattelsen af ADHD og autisme er beskrevet i en ny kortlægning, der giver et overblik over en række sociale indsatser til børn og unge med enten den ene eller begge diagnoser.

Baggrunden for kortlægningen er den stigning i diagnosticeringen af børn og unge med ADHD og/eller autisme, som kommunerne oplever, og som skaber et øget behov for viden om både støttebehov og virksomme indsatser.

Fire grupper af indsatser

Kortlægningen har særligt fokus på indsatser, der ser ud til at øge målgruppens livskvalitet, trivsel, mestring og deltagelsesmuligheder. Der beskrives her en længere række indsatser, der lever op til forskelige bestemte kriterier om bl.a. inddragelse, individuel tilpasning og de professionelles specialiserede viden.

Indsatserne kategoriseres i fire grupper:

  1. Indsatstyper målrettet barnet/den unge
  2. Indsatser målrettet barnets eller den unges nære miljø
  3. Indsatser målrettet relationer og fællesskaber
  4. Indsatser og tiltag målrettet rammer, overgange og børne- og ungesyn

Videnskortlægningen er udarbejdet af VIVE i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

Læs videnskortlægningen her

Fra viden til anbefalinger

I forlængelse af videnskortlægningen vil der blive udarbejdet en række anbefalinger til praksis i arbejdet med målgruppen.

Social- og Boligstyrelsen forventer at kunne offentliggøre anbefalingerne her på sbst.dk ultimo 2023. Anbefalingerne vil desuden blive præsenteret på VISO-konferencen den 5. december 2023.

Læs om VISO-konferencen 

Kontakt

Freja Mokkelbost
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her