Ny FAQ om reglerne for magtanvendelse

02-03-2023

Der kan indimellem opstå tvivl om rammerne, når retten til selvbestemmelse kommer i clinch med hensynet til omsorg. Social- og Boligstyrelsen har nu offentliggjort en FAQ, hvor fagpersoner og andre kan finde svar på de hyppigste spørgsmål om reglerne for magtanvendelse på det specialiserede socialområde.

 Hvad er forskellen på fastholdelse og guidning? Må man bruge sengehest for at undgå, at en borger falder ud? Hvordan defineres gyldigt samtykke? I hvilke situationer skal der foreligge en forhåndsgodkendelse? Og hvordan er det nu med brugen af stofseler og dørlås?

Spørgsmålene, der knytter sig til magtanvendelsesområdet, kan være mange.

Alle borgere har ret til bevægelsesfrihed, privatliv og personlig integritet. Det gælder også borgere, der har et – måske stort – behov for hjælp og støtte efter serviceloven, fx på grund af udviklingshæmning eller demens.

I det daglige arbejde kan der imidlertid opstå situationer, hvor medarbejderne ser sig nødsaget til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder, for at tage vare enten på borgeren selv eller på andre personer.

FAQ med 12 emner

Reglerne for brugen af magtanvendelse er beskrevet i serviceloven og blev sidst revideret i 2020. Social- og Boligstyrelsen har ansvaret for formidlingen af reglerne, og som led i denne opgave offentliggøres nu en FAQ. 

FAQ’en er baseret på de konkrete henvendelser, Social- og Boligstyrelsen har modtaget om lovgivningen siden 2020, hvor styrelsen oprettede en særlig postkasse til formålet.

FAQ’en henvender sig særligt til kommuner, regioner og botilbud, der her kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå. Også borgere er naturligvis velkomne til at trække på FAQ’en.

Indholdet i FAQ’en er ordnet alfabetisk og er delt op i disse 12 overordnede emner:

 • Fastholdelse
 • Forhåndsgodkendelser
 • Fysisk guidning
 • Klagevejledning
 • Personlig hygiejne
 • Samtykke
 • Sengehest
 • Skemaer, indberetning og registrering
 • Stofseler
 • Særlige døråbnere
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Undervisning i magtanvendelsesregler.

Gå til FAQ om magtanvendelse 

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsens hjemmeside rummer omfattende information og materiale om magtanvendelsesreglerne:

På Retsinformation.dk findes desuden vejledningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Kontakt

Team magtanvendelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her