Ny driftsbekendtgørelse for almene boliger

21-12-2023

Ny driftsbekendtgørelse indeholder blandt andet krav om information om direktionslønninger

Social- og Boligstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 Ændringerne omfatter blandt andet:

  • Der sker justeringer af reglerne om kapitalforvaltning, som blev gennemgribende ændret i 2023. Med justeringerne følger ændrede krav til, hvilke finansielle instrumenter almene boligafdelingers midler kan investere i.
  • Der indføres krav om, at aflønningen af direktionsmedlemmer oplyses på individuelt niveau i boligorganisationens regnskab.

Bekendtgørelsen er tilgængelig på Retsinformation: BEK nr 1642 af 7/12/2022

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn