Ny bekendtgørelse om afgrænsning af almene boligområder

02-10-2023

Social- og Boligstyrelsen offentliggør ny bekendtgørelse om afgrænsning af 198 almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere. Områdeafgrænsningerne er opdateret med de aktuelle matrikelnumre.

Matrikelinddelingen af de store almene boligområder ændres relativt ofte.

Den nye bekendtgørelse henviser derfor til en tabel på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, hvoraf matrikelafgrænsningen for de 198 boligområder fremgår – og som regelmæssigt vil blive opdateret.

Tabellen med matrikelafgrænsningen (områdeafgrænsning) af boligområderne offentliggøres hvert år den 1. december på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. 

Find tabellen på styrelsens hjemmeside her

Ifølge den nye bekendtgørelse skal kommunalbestyrelsen give besked til Social- og Boligstyrelsen, hvis nummereringen af den ydre matrikelafgrænsning på et af de 198 almene boligområder ændres.

Den nye bekendtgørelse erstatter bekendtgørelsen om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.

Den nye bekendtgørelse er tilgængelig på Retsinformation her 

 

Kontakt

Boligøkonomi- og analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her