Ny ansøgningsrunde til etablering af byhaver

18-04-2023

1. juni 2023 åbner Social- og Boligstyrelsen for ansøgninger om tilskud til etablering af byhaver, der skal give beboerne nemmere adgang til grønne oaser.

Vilkår for puljen

Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser, og skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser.
Puljen kan søges af ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Støtte

Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2023.

Der gives støtte med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Det kan omfatte omkostninger til organisering, forskønnelse, planlægning og indretning af byhaver, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til fælles gårdanlæg, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

Udvælgelseskriterier

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: antal boliger der vil få adgang til byhaven og afstanden til offentligt grønt areal. Ansøgningen skal vedlægges et overordnet budget for projektet. 

Ansøgningsfrist

Der åbnes for et digitalt ansøgningsskema den 1. juni 2023, og ansøgningsfristen er 1. oktober 2023.

Sådan søger du

Du skal indsende din ansøgning digitalt. Ansøgningsskemaet gøres tilgængeligt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2023. 

Bekendtgørelse og vejledning

Ansøgningsprocessen er blevet forenklet i forhold til sidste ansøgningsrunde, hvilket kræver en ny bekendtgørelse.

Ny bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer træder i kraft 10. maj 2023. Derefter vil Social- og Boligstyrelsen udgive en vejledning, der guider gennem ansøgningsprocessen.

Kontakt

Pernille Ventzel Hansen