Nu udbyder vi flere kurser om hjemløshed og Housing First-tilgangen

27-09-2023

Arbejder du med borgere, der er i hjemløshed eller er i risiko for det? Så tjek Social- og Boligstyrelsens katalog med endnu flere kurser om hjemløshed, traumer og de specialiserede støttemetoder. Kurserne skal udbrede Housing First-tilgangen og understøtte omlægningen af hjemløshedsområdet.

Boligen er en basal menneskeret. Det er grundopfattelsen i den veldokumenterede tilgang til hjemløshed, der kaldes Housing First. Der er tale om en helhedsorienteret tilgang, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte efter en række specifikke metoder.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder løbende kurser med afsæt i Housing First-tilgangen. Kurserne er efterspurgte og for at give flere mulighed for at deltage udvides kataloget med flere kurser i perioden 2023-24.

Kursuskataloget skal udbrede brugen af Housing First-tilgangen og understøtte en generel omlægning af hjemløshedsområdet.

To slags kurser

Vores metodekurser løber over tre dage og giver god mulighed for at dykke ned i en af de specialiserede støttemetoder, der anvendes i Housing First-tilgangen:

  • Critical Time Intervention (CTI)
  • Intensive Case Management (ICM)
  • Assertive Community Treatment (ACT) / Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

Desuden tilbydes kurset Traumer og hjemløshed, der giver en grundig indføring i, hvordan man arbejder traumebevidst med målgruppen.

Videnskurserne tager en halv til en hel dag. Her er der fokus på at give en grundlæggende og praksisnær viden om relevante temaer eller indsatser, fx om forebyggelse af hjemløshed eller Housing First-tilgangen på §110-boformer. Der er også særlige tilbud til ledere og myndighedssagsbehandlere. 

Praktiske oplysninger

Videns- og metodekurserne henvender sig til medarbejdere og ledere i kommuner og sociale tilbud, der arbejder på hjemløshedsområdet. Kurserne er også relevante for almene tilbud, der kan være i kontakt med borgere i risiko for hjemløshed.

Videnskurserne er gratis og foregår virtuelt, mens metodekurserne er med fysisk fremmøde og koster 1.200 kr. ekskl. moms pr. kursist.

Du kan finde information om datoer, sted og tilmelding på kurserhousingfirst.dk, der drives af VIA for Social- og Boligstyrelsen.

Se mere på kurserhousingfirst.dk

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen understøtter en national udbredelse af Housing First-tilgangen. Ud over kursuskataloget tilbydes udviklingsforløb med en taskforce og forskellige former for rådgivning:

Læs om styrelsens tilbud

Ny lovgivning

Folketinget har pr. 4. maj 2023 vedtaget ny lovgivning på hjemløshedsområdet.

Her fremgår det bl.a., at kommunen kan tilbyde hjælp efter de specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Læs mere om lovgivningen på Retsinformation

Kontakt

Helene Høj Werenberg
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her