Nordisk projekt letter vejen til beregning af bygningers klimapåvirkning igennem digitalisering

03-07-2023

Det nordiske samarbejde, Nordic Sustainable Construction, vil styrke arbejdet med beregning af bygningers klimabelastning på tværs af Norden.
Derfor har de igangsat et nyt projekt med fokus på digitalisering af data fra BIM modeller og tilhørende læringsmateriale for at bane vejen til en hurtigere og mere ensrettet beregning af bygningers klimaaftryk.

Når vi skal bygge mere klimavenligt og derfor beregne bygningers klimaaftryk, er et stort datagrundlag og digitalisering vigtige elementer. En digitalisering af byggeriet vil medføre, at tempoet skrues op, og det vil lette den grønne udvikling af byggeriet.

Derfor har programmet Nordic Sustainable Construction igangsat et projekt om digitale værktøjer og digitalisering af bygningers livscyklusvurderinger (LCA).
Projektets formål er at ensrette den måde, vi skal beregne bygningers CO2 aftryk på tværs af Norden.

Ved at anvende digitale værktøjer (fx BIM-software) og ensarte metoder og definitioner på tværs af Norden til beregning af livscyklusvurderingerne, vil det kunne bidrage til en digital harmonisering af dette område i Norden.
Samtidig lettes dokumentationsbyrden og beslutningsgrundlaget ved beregninger af bygningers klimaaftryk styrkes.

Vejledninger og læringsværktøjer på vej

For at opnå disse fordele udvikles vejledninger for bygningers livscyklusvurderinger udført ved hjælp af BIM-software. Projektet skal også beskrive nordiske referencebygninger for at validere, hvordan de forskellige digitale værktøjer beregner LCA.
Den viden, der opnås i projektet, vil derudover danne grundlag for udvikling af online læringsværktøjer for nordiske universiteter og til professionel brug.

Projektet blev sendt i offentligt udbud i foråret 2023 af Finlands miljøministerium, som er ansvarlige for Nordisk harmonisering af LCA, under Nordic Sustainable Construction programmet.
Projektet blev vundet af et konsortium bestående af det finske forskningscenter VTT A/S (koordinator), Granlund A/S, Gravicon A/S og ARKCON A/S.
Derudover har konsortiet partnere fra andre nordiske lande, som støtter forskningen.

Når vejledningsmaterialet og læringsværktøjerne er færdigudviklede, vil de være tilgængelige på Nordic Sustainable Construction´s hjemmeside.

Link til Nordic Sustainable Construction´s hjemmeside

Læs mere om projektet her

Kontakt

Byggeri