Netværksmøde om handicapbiler og hjemvisninger

10-05-2023

Kom til Social- og Boligstyrelsens Bilnetværksmøde 2023, hvor bl.a. Ankestyrelsen og Færdselsstyrelsen deltager. Dagen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med støtte til køb af handicapbiler. Vær med i Horsens 12. september eller i Roskilde 14. september.

Når Social- og Boligstyrelsen til september afholder det årlige bilnetværksmøde for kommunerne, er det bl.a. med faglige oplæg fra Ankestyrelsen og Færdselsstyrelsen på programmet.

Du kan således blive klogere på oplysningsgrundlag og hjemvisninger i forbindelse med sagsbehandling af handicapbiler, få inspiration til relevante skabeloner og tjeklister og få mere viden om Færdselsstyrelsens arbejde og de snitflader, som styrelsen har til Bilnetværket. 

Bemærk, at Ankestyrelsens oplæg vil blive holdt online. 

Netværket henvender sig til sagsbehandlere og terapeuter, der arbejder med servicelovens §114 om støtte til køb af bil til personer med nedsat funktionsevne, og er altid åbent for nye deltagere.

Praktiske oplysninger

Du kan deltage i enten Horsens den 12. september 2023 eller i Roskilde den 14. september 2023. Programmet er det samme de to dage.

Pris, inkl. forplejning: kr. 980,-

Tilmeldingsfristen er 27. juli 2023.

Horsens 12. september - program og tilmelding

Roskilde 14. september - program og tilmelding

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen tilbyder et online-netværk for fagpersoner, der arbejder med støtte til køb af handicapbiler.

Netværket driver en særskilt hjemmeside for medlemmerne, der bl.a. rummer information om lovgivning, principmeddelelser fra Ankestyrelsen, artikler, vidensbank og et forum, hvor der kan diskuteres med andre medlemmer af netværket.

En gang om året inviteres til et fysisk netværksmøde, der afholdes to steder i landet. 

Læs om Social- og Boligstyrelsens Bilnetværk

Læs om Social- og Boligstyrelsens øvrige netværk på hjælpemiddelområdet

Kontakt

Mette Kirk Tangaa
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her