Nationalt netværksseminar om familiehuse

30-08-2023

Har jeres kommune eller region interesse i at styrke den forebyggende indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? Så vær med i netværket om familiehuse og få ny inspiration til arbejdet på vores næste seminar. Vi mødes 30. november 2023 i Nyborg. Nye deltagere er velkomne!

Et centralt led i reformen Børnene Først er de nye familiehuse, der kan danne rammen om den tidlige og helhedsorienterede indsats for sårbare småbørnsfamilier.

I initiativet om familiehuse og lignende organiseringer er der etableret et netværk for kommuner og regioner, der blev skudt i gang ved et nationalt seminar sidste år. Nu inviterer vi til det næste landsdækkende seminar, der holdes 30. november 2023 på Hotel Nyborg Strand.

På seminaret kan I få inspiration til at styrke jeres forebyggende arbejde for kommende forældre og småbørnsfamilier gennem oplæg fra praksis og forskning. Netværk og videndeling mellem kommuner, regioner og civilsamfund er en vigtig del af tanken bag netværket. Seminaret byder derfor på rige muligheder for at udveksle erfaringer og hente ny inspiration hos andre. 

Det sker på dagen

Psykolog og lektor på Københavns Universitet Johanne Smith-Nielsen holder dagens første hovedoplæg. Her fortæller hun om toksisk stress og manglende mentalisering hos sårbare og udsatte familier, og hvad der er særligt centralt for familiehusets indsatser til målgrupperne.

Senere kan man vælge mellem fire workshops med så forskellige emner som strategisk brug af data, fødselsdepressioner, tilbud fra civilsamfundet og samarbejde med dagtilbudsområdet. Alt sammen relevante emner i arbejdet med familiehuse.

Om eftermiddagen samles vi i de fem regionale netværk og deler erfaringer.

Praktiske oplysninger

Seminaret afholdes af Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvem kan deltage?

Seminaret henvender sig til kommunale chefer, ledere og medarbejdere på spæd- og småbørnsområdet (fx sundhedspleje, dagtilbud, PPR, myndighed, udfører-området) samt chefer, ledere og nøglemedarbejdere fra regionerne (fx fødesteder og familieambulatorier).

Civilsamfundsaktører kan tilmelde sig, hvis de samarbejder med kommuner eller regioner om indsatser til kommende forældre og småbørnsfamilier.

Tilmelding

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er 13. oktober 2023.

Tilmelding og program til seminaret

Hvis der er stor interesse for seminaret, forbeholder Social- og Boligstyrelsen sig ret til at prioritere i antallet af deltagere fra hver organisation, så der bliver en bred repræsentation.

Læs mere om det samlede initiativ om familiehuse

Opdatering pr. 3. oktober 2023: Tilmeldingsfristen er ændret fra den 28. september til den 13. oktober 2023.

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her