Midler til Landsbyfornyelse i 2024

08-12-2023

Der er i 2024 afsat 100 mio. kr. til landsbyfornyelse, så kommunerne kan sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i.

Der er nu indgået en aftale om finansloven for 2024. Aftalepartierne er enige om at styrke udviklingen i landsbyerne, hvorfor rammen til Landsbyfornyelse forhøjes ekstraordinært i 2024 med 20. mio. kr., således at der samlet er afsat 100 mio. kr. til udmøntning næste år.

Der er derudover på finanslovsforslaget afsat 80 mio. kr. årligt i årene 2025, 2026 og 2027 til landsbyfornyelse. 

Rammen til landsbyfornyelse kan anvendes til nedrivning og istandsættelse af nedslidte ejendomme. Derudover kan kommunerne gennemføre områdefornyelser, som skal skabe attraktive bosætningsvilkår i problemramte byer og boligområder og styrke grundlaget for private investeringer. 

Endelig kan rammen anvendes til kondemnering og genhusning.

Ansøgningsberettigede kommuner vil modtage mere information fra Social- og Boligstyrelsen om ansøgningsproces mv. 

 

 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her