Low Arousel 2 gør en forskel for borgere uden talesprog

10-05-2023

Et projekt i regi af Social- og Boligstyrelsen har fokus på at forebygge magtanvendelser ved at inddrage borgerens perspektiv. Men hvordan gør man det, når borgeren ikke har et talesprog? Læs reportagen fra projektets første netværksmøde, og få inspiration til arbejdet med metoden LA2.

Målet er færre magtanvendelser, midlet er dialogredskabet Low Arousel 2 (LA2). I projektet ”Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning” afprøves LA2 i forhold til mennesker med udviklingshæmning og uden talesprog.

Når man som fagprofessionel arbejder ud fra LA2, er borgerens ”indefra-perspektiv” helt centralt. Det kan være en omstilling i sig selv.

Og når man så også arbejder med mennesker, der ikke kan udtrykke behov og ønsker med ord, skal man i endnu højere grad bruge sin faglige nysgerrighed og være observerende for at spore sig ind på borgerens verden. I LA2 tales der derfor også om det tilstræbte indefra-perspektiv, når man har en målgruppe, der ikke kan formulere sig verbalt.

Konkretisering af indefra-perspektivet

De kommunale deltagere i projektet mødtes i marts 2023 til netværksmøde i Odense til oplæg, status og erfaringsudveksling, og et af dagens temaer handlede netop om, hvordan man helt konkret kan arbejde med det tilstræbte indefra-perspektiv.

Og ikke mindst hvordan LA2 er central, når man arbejder med indsatser, der skal øge trivslen for både for borgeren og for personalet – og ad den vej reducere voldsomme episoder og magtanvendelser.

LA2 har afsæt i den recovery-orienterede rehabilitering, hvor den fagprofessionelle indsats tager udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme for sit liv. Den recovery-orienterede tilgang – og hvorfor den giver mening i forhold til målgruppen – spillede derfor også en stor rolle på dagen.  

Læs reportagen fra netværksmødet  

Recovery-orienteret rehabilitering

Social- og Boligstyrelsen arbejder på flere leder med recovery-orienteret rehabilitering og har bl.a. udviklet en række materialer til kommuner og tilbud, der gerne vil arbejde med dette afsæt.

Materialet er udarbejdet med særligt henblik på socialpsykiatrien, men kan være relevant bredt på voksenområdet.

Se materialerne om recovery-orienteret rehabilitering

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her