Ledernetværk i socialpsykiatrien

17-08-2023

Sæt fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan styrke indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kom med når Social- og Boligstyrelsen inviterer til ledernetværksmøde den 7. eller 9. november 2023 – det er gratis!

Social- og Boligstyrelsen driver et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark. Netværkene sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien med udgangspunkt i en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig.

Ledernetværkene mødes to gange årligt. Næste ledernetværksmøde er i november 2023, og nye deltagere er meget velkomne. Temaet er denne gang ”Samarbejdet med myndighed”. Samarbejdet med kommunens myndighedsfunktion er et helt centralt aspekt af en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, og der vil derfor blive skabt rum for drøftelser af, hvordan det gode samarbejde ser ud.

Fælles fokus

Ledernetværket har et fælles fagligt fokus på recovery-orienteret rehabilitering. I denne tilgang er borgernes egne håb, ønsker og drømme for fremtiden styrende for indsatsen. Ambitionen er at hjælpe borgerne til at komme sig og få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Netværket henvender sig til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er Social- og Boligstyrelsens syv retningsgivende principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien. Ligeledes står ledernetværket på Social- og Boligstyrelsens koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Hent retningslinjer for god faglig ledelse

Hent koncept for strategisk omlægning

Forventet udbytte af deltagelse

  • Du får mulighed for at udvide dit faglige netværk.
  • Du får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien, og hvordan du kan styrke din egen ledelse.
  • Du får viden om recovery-orienteret rehabilitering samt relevante indsatser og metoder.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter i Social- og Boligstyrelsen.

 Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Tilmeld dig snart

Ledernetværket er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er gratis for deltagerne.

Der afholdes møder to gange årligt i hvert netværk.

Der er et begrænset antal pladser til hvert møde, så vent ikke for længe med at tilmelde dig, hvis du er interesseret.

De næste møder afholdes den 7. november 2023 i Aarhus (Ledernetværk Vest) og den 9. november 2023 i København (Ledernetværk Øst).

Fristen for tilmelding er den 1. november (begge møder).

Tilmelding til Ledernetværk Vest

Tilmelding til Ledernetværk Øst

 

 

Kontakt

Viktor Zachariassen Hegelund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her