Ledernetværk i socialpsykiatrien

31-01-2023

Deltag i Social- og Boligstyrelsens ledernetværk og vær med til at sætte fokus på god faglig ledelse, og hvordan du som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Vi mødes næste gang den 14. eller 16. marts 2023 – det er gratis!

Social- og Boligstyrelsen driver et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark. Netværkene sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig.

Ledernetværkene mødes to gange årligt. Næste gang er i foråret 2023, og nye deltagere er meget velkomne.

Temaet er denne gang ”Strategisk omlægning af socialpsykiatrien”. Temaet er valgt med afsæt i deltagernes ønsker. Social- og Boligstyrelsen vil blandt andet præsentere et nyt koncept for, hvordan man kan arbejde med en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Fælles fokus

Ledernetværket har et fælles fagligt afsæt i recovery-orienteret rehabilitering. Udgangspunktet for denne tilgang er borgernes egne håb, ønsker og drømme for fremtiden med sigte på at hjælpe borgerne til få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed og til at komme sig. Ledernetværket henvender sig til ledere, der er interesseret i at udvikle den faglige ledelse med dette afsæt.

Omdrejningspunktet for ledernetværkene er Social- og Boligstyrelsens syv retningsgivende principper for faglig ledelse af en recovery-orienteret rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien.

Hent retningslinjer for god faglig ledelse

Forventet udbytte af deltagelse

  • Du får mulighed for at udvide dit faglige netværk.
  • Du får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse med andre ledere i socialpsykiatrien, og hvordan du kan styrke din egen ledelse.
  • Du får viden om recovery-orienteret rehabilitering samt relevante indsatser og metoder.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter i Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatrien

Tilmeld dig snart

Ledernetværket er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er gratis for deltagerne.

Der afholdes møder to gange årligt i hvert netværk.

Der er et begrænset antal pladser til hvert møde, så vent ikke for længe med at tilmelde dig, hvis du er interesseret.

De næste møder afholdes den 14. marts 2023 (Ledernetværk Vest) og den 16. marts 2023 (Ledernetværk Øst).

Fristen for tilmelding er den 1. marts (begge møder).

Tilmelding via NemTilmeld til Ledernetværk Vest (Scandic, Århus)

Tilmelding via NemTilmeld til Ledernetværk Øst (DGI, København)

 

 

 

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her