Kommentering af standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkning

01-12-2023

Nu er det muligt at kommentere på Social- og Boligstyrelsens kommende frivillige standardformat til dokumentation af bygningers klimapåvirkninger frem til 18. december 2023. Det frivillige standardformat for dokumentationen vil være mulig at anvende fra januar 2024.

I forbindelse med indfasning af et nyt klimakrav til nybyggeri skal man som bygherre dokumentere nybyggeriets klimapåvirkning. Det gøres ved at udarbejde en livscyklusanalyse (LCA-beregning).

Men indtil videre har der ikke været et standardformat til denne dokumentation. Social- og Boligstyrelsen har nu udarbejdet et forslag til et standardformat til LCA-dokumentationen. Standardformatet er nu i høring og vil være frivilligt at anvende fra primo januar 2024.

Formålet med standardformatet til LCA-dokumentation er at fremme ensartet og struktureret dokumentation af LCA-beregninger ved færdigmelding af et byggeprojekt. Formatet er et excel ark, der kan implementeres i LCA-værktøjernes eksportfunktion.

Fra d. 4.-18. december var der mulighed for kommentere på standardformatet.

Standardformatet er udarbejdet i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri og indeholder mulighed for at opgive mange flere oplysninger, end dem der er obligatorisk i BR18. Formålet med dette er at imødekomme kommende forskningsbehov og sikre at formatet kan bruges til LCA-dokumentation i andre sammenhænge end myndighedsbehandling.

Det nye standardformat bliver en del af vejledningen til §40 i bygningsreglementet fra primo 2024.

Download standardformat til LCA-dokumentation (excel-ark) her.

Kontakt

Byggeri