Inspirationsmøde: Boliger til borgere i hjemløshed

09-11-2023

Hvilke rammer og muligheder er der for at skaffe egnede boliger til borgere i hjemløshed? Det sætter vi fokus på til et inspirationsmøde, hvor vi tager afsæt i den nye lovændring på hjemløshedsområdet. Vær med enten i Ringsted 4. december eller i Aarhus 8. december og få både viden og sparring til det praktiske arbejde.

Den nye lovgivning på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober i år, medfører en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed. Lovændringen understøtter udbredelsen af Housing First-tilgangen. Skal omlægningen lykkes i praksis, er det afgørende, at der kan findes relevante boliger til borgerne – og det er ikke altid en enkel opgave at løse.

Social- og Boligstyrelsen vil på den baggrund gerne invitere kommuner og andre, der arbejder med området, til et inspirationsmøde om boliger til borgere i hjemløshed. Mødet beskæftiger sig særligt med den nye lovgivning og dens øgede boligfokus og tilbyder både viden og erfaringsudveksling.

Det sker på dagen

I Housing First-tilgangen ses en stabil boligsituation som en forudsætning for, at der kan arbejdes med borgerens sociale problemer og evt. psykiske vanskeligheder. Men hvilke rammer og muligheder er der i lovgivningen for bl.a. at anskaffe egnede boliger?

Det er omdrejningspunktet for dagen, hvor der vil være oplæg fra Danmarks Almene Boliger og Social- og Boligstyrelsen.

Danmarks Almene Boligers oplæg vil handle om fælles udlejningsaftaler, og hvad man med fordel kan være opmærksom på her.

Social- og Boligstyrelsens oplæg vil bl.a. komme ind på anvendelse af anvisningsretten, almene boliger til særlige målgrupper og relevante puljer i Fonden for blandede byer. Vi gennemgår også et nyt redskab, Dataark om almene boliger i kommunen, der kan hjælpe med at give overblik over den almene boligmasse. 

Efter vidensoplæggene lægges der op til sparring mellem deltagerne om den ændrede lovgivning, og hvordan man konkret kan arbejde med omlægningen af boligindsatsen som kommune.

Praktiske oplysninger

Inspirationsmødet vil blive afholdt både på Sjælland og i Jylland med samme program, så kommuner og andre kan deltage dér, hvor det passer bedst.

Der kan deltage maks. tre deltagere fra samme kommune/boform/organisation.

Tilmeldingsfristen til begge møder er 23. november 2023.

Deltagelse er gratis og inkluderer en let frokost.

Tilmelding til møde 4. december 2023 i Ringsted 

Tilmelding til møde 8. december 2023 i Aarhus

Ny lovgivning

Der trådte ny lovgivning i kraft på hjemløshedsområdet 1. oktober 2023. Loven understøtter arbejdet med tilgangen Housing First. Loven har også et øget fokus på boligspørgsmålet.

Se loven på Retsinformation

 Opdateringer 16. + 20. november 2023: Tilmeldingsfristen er først ændret fra 20. til 22. november og så til 23. november. Red.

Kontakt

Cassandra James
Fuldmægtig

Mere viden om Housing First

På vidensplatformen social.dk kan der læses meget mere om Housing First-tilgangen, herunder kerneprincipperne, støttemetoderne og organiseringen af indsatsen.

Læs om Housing First-tilgangen på social.dk