Infomøde: Implementeringsforløb i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

09-03-2023

Social- og Boligstyrelsen tilbyder implementeringsforløb i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i 2023. Tilbuddet gælder både kommuner, der gerne vil have hjælp til at komme i gang og kommuner, der vil videreudvikle deres arbejde med modellen. Der afholdes online informationsmøde den 28. marts 2023 for alle interesserede.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, blev offentliggjort i 2018, og en lang række af landets kommuner har prøvet kræfter med modellen, som løbende forbedres og videreudvikles.

Siden 2019 har styrelsen tilbudt gratis rådgivning og implementeringsforløb i SØM til kommunerne. Det gør vi, fordi erfaringerne siger, at det ikke er helt nemt hverken at arbejde med sociale investeringer eller SØM. Men erfaringerne viser også, at man lykkes, hvis man kommer godt fra start med den rigtige understøttelse. 

Til informationsmødet fortæller vi om indholdet i et implementeringsforløb, og hvordan du ansøger. Der er mulighed for at stille spørgsmål.

Målgruppen for implementeringsforløb i SØM

Implementeringsstøtten er både for kommuner, der ikke arbejder med SØM i dag, og som har brug for hjælp til at komme i gang med at arbejde med modellen og investeringstankegangen, og for kommuner, der allerede arbejder med SØM, men gerne vil anvende modellen mere eller bedre, end de gør i dag.

Kommuner, der tidligere har fået implementeringsstøtte, kan ansøge om et ”boosterforløb” for at få yderligere hjælp til forankring af modellen.

Om SØM implementeringsforløb

Implementeringsforløbet skræddersys i samarbejde med den enkelte kommune og tilrettelægges, så det afspejler kommunens ambitioner og strategiske målsætning. Et implementeringsforløb varer ca. 6 måneder og er gratis for kommunen. Et implementeringsforløb er intensivt og består af ca. 6 heldagsworkshops og 6 virtuelle møder af ca. 1 times varighed.

Der kan løbende søges om deltagelse i implementeringsforløb i SØM.

Læs mere om implementeringsforløb i SØM

Praktiske oplysninger

Informationsmødet er virtuelt og afholdes den 28. marts kl. 10-11. Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte dagen inden.

Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfrist: 27. marts kl. 10. 

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld.

Tilmeld dig informationsmødet 28. marts

 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om SØM og vores forskellige tilbud om rådgivning mv. på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde SØMs erfaringsdatabase, hvor du kan se konkrete kommunale beregningseksempler i modellen.

Læs mere om SØM

Kontakt

Den Socialøkonimiske Investeringsmodel
SØM-Support

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her