Informationsmøde for driftstilskudsmodtagere

05-09-2023

Deltag i Social- og Boligstyrelsens virtuelle informationsmøde den 28. september 2023, hvor vi bl.a. fortæller om indsendelse af budget og målplan/udviklingsplan og den kommende opdatering af den relevante bekendtgørelse.

Social- og Boligstyrelsen har tidligere afholdt informationsmøde for driftstilskudsmodtagere, som der var stor interesse for. Vi tilbyder derfor også lignende møder i år – dels her i efteråret, dels til foråret.

Efterårets møde afholdes i september, hvor vi vil fortælle om krav til indholdet i budget og målplan/udviklingsplan for 2024, der har frist i november 2023.

Til mødet i foråret gav vi en overordnet præsentation af Tilskudsportalen. Denne gang redegør vi mere uddybende for brugen af portalen og fortæller også om den forventede opdatering i 2024 af bekendtgørelsen for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet.

Endelig gives en status på de seneste regnskaber og tilsynsbesøg.

Der kan stilles spørgsmål via chatfelt undervejs.

Praktisk information

Det er gratis at deltage på informationsmødet, der afholdes virtuelt via platformen Zoom den 28. september 2023 kl. 10.00-11.00.

Alle kan deltage, også selvom man ikke i forvejen har installeret Zoom.

I må gerne være flere fra samme organisation, der deltager. I skal dog tilmelde jer enkeltvis.

Tilmeldingsfristen er den 25. september 2023 kl. 12.00.

Alle tilmeldte modtager et link, der giver adgang til mødet, før afholdelsen.

Tilmelding til infomødet 28. september

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her