Inddragelse af børn og unge i egen sag

10-05-2023

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder en række aktiviteter, der understøtter kommunerne i styrket inddragelse af børn og unge. Den første aktivitet er et nationalt temamøde 19. juni 2023. Det er gratis at deltage i både temamødet og de andre aktiviteter. Tilmeldingsfrist: 9. juni 2023.

Vi ved fra forskning, at langt fra alle børn og unge oplever sig reelt inddraget i deres egen sag. Vi ved også, at børn og unge gerne vil inddrages. Oplevelsen af at blive lyttet til og taget alvorligt har væsentlig betydning både for den enkeltes trivsel og udvikling og for udbyttet af de indsatser, der iværksættes.

Den kommende barnets lov forventes at styrke børn og unges rettigheder, herunder retten til løbende inddragelse i alle dele af sagsbehandlingen, der vedrører dem.

At arbejde systematisk med inddragelse af børn og unge stiller krav til organisationen. Det kalder på, at man både forholder sig til den overordnede lovgivningsmæssige ramme og arbejder med en kultur, hvor der er fokus på et fælles mindset for god børneinddragelse

Målrettet forskellige grupper

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder en række aktiviteter med faglige input og inspiration til en styrket inddragelse af børn og unge. Aktiviteterne har samme overordnede formål, og er målrettet forskellige niveauer i kommunen og tager højde for deres forskellige roller og opgaver.
 
Vi opfordrer den enkelte kommune til at sammensætte et hold af deltagere, som tilgodeser kommunens behov for inspiration på de forskellige niveauer.

De forskellige aktiviteter er: 

 • Nationalt temamøde om inddragelse af børn og unge 19. juni 2023
  Den primære målgruppe er chefer fra det kommunale børne- og ungeområde, som har det overordnede ansvar for at sætte rammer og retning for en udviklingsproces, som styrker inddragelsen af børn og unge. Chefen kan invitere en leder eller anden nøgleperson med.

 • Tværkommunale netværksmøder om inddragelse af børn og unge – oktober 2023.
  Målgruppen er ledere og nøglepersoner fra kommunale myndighedsafdelinger, som klædes på til at støtte de myndighedsrådgivere, der skal gennemføre en styrket inddragelse i praksis. Det sker ved at sætte fokus på børneinddragelse, drøfte betydningen af et fælles mindset og reflektere over, hvad en forandringsproces kræver af lederne.

  Denne aktivitet bliver afholdt som del af Social- og Boligstyrelsens implementeringsaktiviteter i forbindelse med barnets lov.

 • Temaforløb om inddragelse af børn og unge – november/december 2023
  Målgruppen er medarbejdere og nøglepersoner fra kommunale myndighedsafdelinger. Deltagerne forventes bagefter aktivt at omsætte indholdet af forløbet – dels i egen praksis, del i form af inspiration og rådgivning til kollegaer.

  Forløbet består af to dage + en opfølgningsdag og tilbydes tre gange i november-december. Indholdet er det samme på alle temaforløb.

Det praktiske

Alle aktiviteter er gratis at deltage i.

Der er tilmeldingsfrist for både det nationale temamøde og alle tre temaforløb 9. juni kl. 10.

Nationalt temamøde

Tilmelding til nationalt temamøde 19. juni

Temaforløb

Tilmelding til temaforløb - start 8. november

Tilmelding til temaforløb - start 13. november

Tilmelding til temaforløb - start 15. november

Tværkommunale temamøder

Tilmelding til de tværkommunale netværksmøder sker særskilt på et senere tidspunkt og vil blive annonceret på linket nedenfor:

Følg med på denne side  

Om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer, webinarer og andre aktiviteter samt udarbejder og formidler vidensindsamlinger.

Læs mere om videnscentret

Nyheden er opdateret 31. og 1. juni maj 2023, idet tilmeldingsfristen til både temaforløb og temadag er rettet fra 2. juni til 9. juni 2023 og manchetten er justeret. Red.

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her