Høring: Udbud af VISO-ydelser om døvblindhed

15-06-2023

Vil du som mulig tilbudsgiver eller fx bruger-/interesseorganisation give input til VISOs udbud vedrørende voksne med døvblindhed? Så deltag i vores høring, der åbner den 16. juni 2023. Udbuddet forventes annonceret primo august 2023.

Social- og Boligstyrelsen sender første udkast af udbudsmaterialet vedrørende det kommende udbud af VISO-delkontrakterne i skriftlig høring. Udbuddet drejer sig om specialrådgivning og udredning på det specialiserede socialområde i relation til voksne med døvblindhed.

Høringen foregår i perioden 16. juni til 7. juli 2023.

Afgivelse af høringssvar

Under høringsperioden har alle interesserede, herunder tilbudsgivere og bruger-/interesseorganisationer, mulighed for at komme med input.

Alt materiale er foreløbige udkast og kan derfor indeholde fejl i forhold til fx opsætning, sprog eller grammatik. Social- og Boligstyrelsen ønsker udelukkende input om det konkrete indhold af materialet.

Læs mere om høringen

Det endelige udbudsmateriale forventes at blive annonceret primo august 2023.

 

 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent