Høring på social- og specialundervisningsområdet

20-01-2023

Er I bekymret for, om der mangler viden, indsatser, kompetencer eller tilbud på social- eller specialundervisningsområdet? Social- og Boligstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 31. januar til 28. februar 2023.

Nogle borgere inden for udsatte- og handicapområdet, der får hjælp og ydelser gennem kommunerne, har særlige og/eller komplekse behov. Det kan bl.a. være behov for hjælp efter lov om social service, lov om specialundervisning til voksne eller lov om folkeskolen.

Hvis behovene er særligt komplekse, kan der opstå en bekymring for, om den enkelte kommune har forudsætningerne for selv at opbygge og vedligeholde den fornødne viden om og erfaring med målgruppen. Målgrupperne kan derfor være omfattet af det, der kaldes det mest specialiserede social- eller specialundervisningsområde.

Årlig høring

Det er baggrunden for den skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, som Social- og Boligstyrelsen afholder hvert år.  

I høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for, at der er eller kan opstå en mangel på viden, indsatser, kompetencer eller tilbud til én eller flere målgrupper på social- eller specialundervisningsområdet. 

Indsendelse af høringssvar

Der kan indsendes høringssvar på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside, når høringsperioden åbner 31. januar og frem til og med 28. februar 2023.

Høringssvar kan indsendes via denne side

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via Den Nationale Koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. 

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Læs om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Se video på You Tube om den nationale koordinationsstruktur

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Lisbeth Bojer Brødbæk
Fuldmægtig

Kontakt

Alicia Werdal Hansen
Fuldmægtig