Høring: nyt krav skal belønne brug af genbrugsmaterialer i bygningers klimaregnskab

11-07-2023

For at fremme genbrugte byggematerialer sendes en ændringsbekendtgørelse af bygningsreglementet med nye beregningsprincipper nu i national høring.
Ændringen belønner brug af genbrugsmaterialer ved at fastsætte deres klimabelastning til 0 kg CO2.

På grund af manglende data er genbrugte byggematerialer indtil nu blevet værdiansat på lige fod med nye materialer i krav til bygningers klimaregnskab.
Det bliver der gjort op med nu, hvor aftalekredsen bag den nationale strategi for bæredygtigt byggeri har indgået aftale om at fremme genbrug i byggeriet ved at fastsætte genbrugsmaterialers klimapåvirkning til en procentsats på nul.

I tråd med kravene om bygningers klimapåvirkning vil beregningen af genbrugsmaterialer i nybyggeris livscyklusvurdering altså indgå med 0 kg CO2 for alle moduler i bygningens klimaregnskab, og denne belønning vil understøtte udviklingen af et nyt marked for genbrug.

Bag tillægsaftalen til national strategi for bæredygtigt byggeri står regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Den nationale høring løber frem til den. 22. maj 2023, og høringsmaterialet for ændringsbekendtgørelsen kan ses på Høringsportalen.

Læs høringsmaterialet her.  

Hvornår træder det i kraft?

Det forventes, at de nye beregningsprincipper for genbrugsmaterialer og dermed ændring af krav til bygningers klimaregnskab i bygningsreglementet træder i kraft pr. 1. januar 2024 efter den nationale høring samt EU-notifikation.

Den politiske aftale skal herefter genbesøges i 2025 for at vurdere, hvorvidt tilgangen til fremme af genbrugsmaterialer i forbindelse med nybyggeri fortsat er hensigtsmæssig.

Læs mere om den politisk aftale om beregningsprincipper til fremme af genbrug i nybyggeri her

Læs mere om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri her.

Kontakt

Byggeri