Globalt miljøperspektiv på byggeriet

29-11-2023

Miljø handler om mere end C02-udledninger i Danmark. Ny rapport peger på vigtigheden af at have et bredere, globalt perspektiv og bygge med omtanke for begrænset adgang til landarealer, biodiversitet, ressourceknaphed og byggevarers oprindelse.

Anvendelse af bæredygtige byggematerialer er en del af dagsordenen, når klima- og miljøpåvirkninger fra byggesektoren skal reduceres. Men en øget anvendelse af biogene materialer – eksempelvis træ - vil også kræve ændringer af den danske byggeskik.

Derfor har Social- og Boligstyrelsen igangsat udarbejdelsen af en rapport, der undersøger de miljømæssige konsekvenser af en ændret byggeskik med øget brug af biogene materialer.

Rapporten Miljømæssige konsekvenser ved ændring i byggeskik er en del af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Rapporten er udarbejdet af BUILD AAU og 2.0 LCA Consultants.

Rapporten har set på den brede, globale miljø- og klimapåvirkning fra byggeriet, da drivhusgasemissioner fra byggeriet ikke alene er et nationalt problem. Samtidig er CO2-udledninger ikke det eneste hensyn, der tages stilling til rapporten. For der er andre udfordringer på det globale plan.

Det globale miljømæssige perspektiv 

Rapporten Miljømæssige konsekvenser ved ændring i byggeskik er et indledende studie af sin slags. Resultaterne er baseret på et begrænset antal cases og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 

En af de centrale pointer i rapporten er, at alt nybyggeri påvirker miljøet negativt uanset metode og materialevalg. Derfor er det vigtigt, at bygherrer forholder sig kritisk til oprindelsen, omfanget og holdbarheden af de byggematerialer, der indgår i byggeriet.

Derudover konkluderer rapporten, at træ som byggemateriale kan have afledte negative effekter, der ikke medregnes i den type LCA-beregning, der er krav til at udarbejde ved nybyggeri i Danmark.

Eksempler på afledte negative effekter kan være en ændring i efterspørgslen af biomasse og brug af landareal til skove i stedet for anden arealudnyttelse.

Rapporten indikerer dermed, at CO2 forbrug og beregning af LCA bør suppleres af et bredere miljømæssigt perspektiv, der også medtager andre centrale globale udfordringer som begrænset adgang til landarealer, biodiversitet og ressourceknaphed.

Læs rapporten om Miljømæssige konsekvenser ved ændring i byggeskik her 

Kontakt

Byggeri