Frivilligcentre kan nu søge om at komme på finansloven

28-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Ansøgningsfrist: 10. november 2023 kl. 12:00.

Frivilligcentre, som ikke i forvejen modtager grundfinansiering, kan nu søge om at blive optaget på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG).

En optagelse på ordningen for grundfinansiering betyder, at ens frivilligcenter fra og med 2024 vil modtage et årligt driftstilskud via finansloven.

Hvad er et frivilligcenter?

Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune.

Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Med andre ord retter frivilligcentrenes tilbud sig mod foreninger og mod mennesker, der vil være frivillige eller vil i kontakt med et hjælpetilbud i en frivillig forening.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 10. november 2023 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningsrunden kan søges af frivilligcentre, der er etableret som enten selvejende institutioner eller frivillige foreninger, og som opfylder ovenstående definition af et frivilligcenter.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder virtuelt informationsmøde den 25. oktober 2023 kl. 14.00 – 14.30, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet her

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Tilskudsadministration