Fornyelse af bymidter og landsbyer

22-09-2023

Igen i år har kommunerne fået statslige midler til både landsbyfornyelse og fornyelse af bymidter. Social- og Boligstyrelsen har i alt uddelt 187. mio. kr., som blandt andet kan bruges til at omdanne hovedgader, forny byernes sociale mødesteder og rive dårlige boliger ned.

Fotograf: Torben Meyer, Esbjerg Byhistoriske arkiv

Statslig støtte til landsbyfornyelse i byer med op til 4.000 indbyggere er blevet uddelt gennem en årrække, mens midler til fornyelse af bymidter er et nyere initiativ, der udspringer af den politiske aftale om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 2021.

Rammen til fornyelse af bymidter er målrettet byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere og blev første gang tildelt kommunerne i 2022. Statens refusion af kommunernes udgifter til byfornyelsen udgør 60 pct.

På finansloven er fastsat en bevilling til fornyelse af bymidter på i alt 36,4 mio. kr. i 2023.

Af de 72 kommuner, som har mulighed for at få del i bymidterammen for 2023, har 49 kommuner søgt og fået del i rammen.

Til landsbyfornyelse er der i 2023 afsat en statslig udgiftsramme på 98 mio. kr. til fordeling mellem de 56 ansøgningsberettigede kommuner.

Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra 2014 - 2021 på 53 mio. kr., hvilket giver en samlet tildeling af midler i 2023 på 151 mio. kr. 54 ud af de 56 ansøgningsberettigede kommuner har søgt og fået del i rammen.

Find oversigten over de tildelte midler til fornyelse af bymidter her

Find oversigten over de tildelte midler til landsbyfornyelse her

 

 

Almenbolig- og byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her