Få styr på reglerne som tilskudsmodtager

07-06-2023

Modtager I enten puljemidler eller direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen? Så kan I nu få hjælp til at få overblik over reglerne for projektøkonomi, regnskab mv. Se den nye håndbog om tilskudsregler og deltag i vores virtuelle informationsmøde den 20. juni 2023.

Får man som kommune, organisation eller lignende et tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, er der en række krav og betingelser, man skal leve op til. 

Ny håndbog til tilskudsmodtagere

For at gøre det nemmere som tilskudsmodtager har styrelsen udarbejdet et kort opslagsværk på web, der samler alle reglerne. Med Håndbog om tilskudsregler kan man få overblik over området, orientere sig om de enkelte krav og se, hvad man bør være opmærksom på i forskellige faser.

Økonomi er et af webhåndbogens centrale afsnit. Her fortælles bl.a. om tilskudsberettigede udgifter og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for ansættelse af lønnede projektmedarbejdere. Kravene til afrapportering er også et særligt fokuspunkt. Her forklares om rammerne for regnskabsaflæggelse, revision m.v.

Håndbogen kommer også ind på regler og krav i forbindelse med projektændringer, håndtering af persondata (GDPR), dokumentation for indhold og aktiviteter, og hvad der i øvrigt er gældende for tilskudsområdet.

Håndbogen kan bruges af modtagere af puljemidler og direkte tilskud, herunder projektansvarlige, økonomiansvarlige i projektet og revisorer.

Find webhåndbogen om tilskudsregler

Finder man ikke svar på sine spørgsmål i håndbogen, kan man fortsat kontakte Social- og Boligstyrelsens tilskudsadministration enten telefonisk eller pr. mail.

Håndbogen gælder alene modtagere af tilskud inden for social- og ældreområdet (jf. den tidligere Socialstyrelse). For spørgsmål om tilskud på boligområdet (jf. den tidligere Bolig- og Planstyrelse) henvises til hjemmesiden bpst.dk:

Læs om puljer på boligområdet

Find kontaktinfo på bpst.dk

Infomøde 20. juni 2023

Frivillige foreninger, organisationer, kommuner og andre interesserede inviteres til at deltage i Social- og Boligstyrelsens virtuelle informationsmøde om tilskudsbetingelser for projekt- og direkte tilskud, herunder gennemgang af indholdet af den nye Håndbog om tilskudsregler. Vi orienterer også om de større afrapporteringsfrister samt tilskudsportalen.

Der kan stilles spørgsmål via chatfelt undervejs.

Praktisk information

Det er gratis at deltage på informationsmødet, der afholdes virtuelt via platformen Zoom 20. juni 2023 kl. 10.00-11.15. Alle kan deltage, også selvom man ikke i forvejen har installeret Zoom.

I må gerne være flere fra samme organisation, der deltager. I skal dog tilmelde jer enkeltvis.

Tilmeldingsfristen er den 18. juni 2023 kl. 12.00.

Alle tilmeldte modtager et link, der giver adgang til mødet, før afholdelsen.

Tilmelding til infomødet 20. juni

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her