Få rådgivning om inddragelse af børn og unge

22-02-2023

Ved I, at I kan søge om et gratis forløb, der klæder kommunen på til at styrke inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen? Forløbet tilbydes i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Ansøgningsfrist: 15. maj 2023.

For at sikre kvalitet i sagsbehandlingen er det helt centralt, at barnet eller den unge bliver reelt inddraget i hele sagsforløbet. Det har alle krav på uanset alder, modenhed og sproglige kompetencer,

Vi ved fra forskningen, at børn og unge gerne vil inddrages. Børn og unges oplevelse af at blive lyttet til og taget alvorligt har væsentlig betydning for udbyttet af indsatsen og kan også bidrage positivt til barnets eller den unges trivsel og udvikling.  

Rådgivning og kompetenceudvikling

Skal børn og unge opleve sig reelt inddraget, kræver det tydelige rammer og retning på tværs af organisationen, et fokus på et fælles mindset for god børneinddragelse, og at medarbejderne har de rette kompetencer.

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder derfor særlige forløb, hvor Social- og Boligstyrelsen yder strategisk rådgivning til kommunale ledere og relevante nøglepersoner, sideløbende med at Børns Vilkår står for kompetenceudvikling af faglige ledere og medarbejdere på myndighedsområdet.  

Forløbene er gratis og tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kommunes egne visioner og ønsker om forandring.

Forløb efterår 2023 og forår 2024

Der tilbydes ét forløb med opstart i efteråret 2023 og to forløb med opstart i foråret 2024.

Ansøgningsfrist: 15. maj 2023

Deltag i et rådgivnings- og kompetenceforløb

 

 

 

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her