Få rådgivning af VISO i sager om selvskade

22-06-2023

Børn, unge og voksne, der skader sig selv, har ofte komplekse vanskeligheder. Det stiller særlige krav til indsats og støtte. Som kommune, region eller tilbud kan I få gratis rådgivning af VISO til at håndtere en eller flere sager om selvskade.

Mange kommuner oplever, at selvskade er et område, der er udfordrende at håndtere, fx i valget af hjælp og støtte. Udfordringerne hænger blandt andet sammen med, at de, der udøver selvskade, ofte har komplekse vanskeligheder. Også forebyggelse og opsporing kan være vanskelig, fordi de, der skader sig selv, som regel vil forsøge at skjule det.

Samtidig oplever man mange steder i landet, at der bliver flere - også blandt voksne - der har brug for hjælp til at håndtere selvskadende adfærd.

Få gratis hjælp og rådgivning af VISO

Ønsker I som kommune, region eller tilbud hjælp til at forebygge og håndtere en eller flere sager om selvskadende adfærd, så husk, at I kan få gratis vejledning og rådgivning i VISO.

Hjælpen bliver skræddersyet jeres specifikke behov og klæder jer på som fagpersoner til at yde den bedst mulige indsats til borgerne – børn, unge eller voksne.

Forløb om en enkelt sag

I et individuelt VISO-forløb tages der udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov for hjælp. Der kan fx være fokus på:

  • tilrettelæggelse af den faglige indsats
  • vejledning om, hvad et tilbud til borgeren (barn, ung eller voksen) kan indeholde
  • rådgivning om evt. samarbejdsudfordringer som en del af sagens kompleksitet.
  • udredning af afgrænsede problemstillinger i sagen.

Læs om individuelle forløb

Forløb om flere sager

Har I flere udfordrende sager om selvskade, kan I få et gruppeforløb af VISO.

Et gruppeforløb består typisk af tre-fem rådgivningssessioner, der kan indeholde temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Et sådant forløb er velegnet til at skabe et fælles vidensgrundlag i personalegruppen.

Fokus kan fx være på typiske fællestræk for personer som udøver selvskade, virksomme behandlingsformer og konkrete faglige metoder eller redskaber.

Læs om gruppeforløb

Sådan kommer I videre

VISO rådgiver kommuner, regioner, tilbud, borgere og pårørende om hele det sociale område og specialundervisningsområdet. Vi samarbejder med knap 90 leverandører over hele landet, der hver især er eksperter inden for deres felt.

Rådgivningen er gratis og vejledende.

Ring til os i hverdagene mellem kl. 9.30-11 på 72 42 40 00 for at høre om mulighederne. I kan også udfylde vores henvendelsesskema.

Gå til VISOs henvendelsesskemaer

FAKTA om selvskade

  • Selvskadende adfærd er en bevidst handling, hvor en person påfører sig selv direkte fysisk skade – fx at skære, brænde eller slå sig selv - for at håndtere og lindre negative følelser.
  • Selvskaden foregår typisk i det skjulte og er ofte forbundet med stor skam. Den kan derfor være vanskelig at konstatere for andre.
  • Både drenge og piger, mænd og kvinder kan udøve selvskade.
  • Selvskade bunder ofte i traumatiske oplevelser som fysiske og psykiske overgreb eller omsorgssvigt. Andre årsager kan være mobning, ensomhed og mistrivsel generelt.

Kontakt

Anja May Nøbølle
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her