Få hjælp til omlægning af socialpsykiatrien

31-08-2023

Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu hjælp til strategisk omlægning af socialpsykiatrien. Omlægningen sker ud fra en Borgeren ved roret-tilgang, som afsæt i recovery-orienteret rehabilitering. Herning Kommune er en af de kommuner, der har omlagt hele deres socialpsykiatri, så alle arbejder med afsæt i denne faglige tilgang. Det har givet en tydelig fælles faglig retning med fokus på at støtte borgerne i at komme sig.

”Det nytter ikke noget, at de udførende tilbud går én vej og myndighedsafdelingen går en anden vej. Vi havde ikke samme opfattelse af, hvad det vil sige at arbejde recovery-orienteret.”

Sådan fortæller afdelingsleder Gitte Ejlskov Schrøder om tiden, før Herning Kommune udviklede deres faglige praksis i socialpsykiatrien. Kommunen har samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen om at omlægge hele deres socialpsykiatri på tværs af kommunens politiske og administrative ledelse, myndighed og de sociale tilbud.     

Omlægningen skabte en fælles retning for den støtte, der gives i socialpsykiatrien i Herning. I dag arbejder hele kommunens socialpsykiatri målrettet med at understøtte borgernes mål, og alle har en fælles faglig forståelse af, hvad det indebærer.

Og ikke mindst det sidste er vigtigt:

Vi ved, at mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig med den rette støtte og hjælp. Derfor er der et stort potentiale i at omlægge socialpsykiatrien, så det er borgerens ønsker og mål, som er styrende for indsatsen – både for den enkelte borger og ud fra et økonomisk perspektiv i kommunen.

Mange kommuner og tilbud er da også med god grund inspirerede af tankerne bag tilgangen. Men skal det fungere i praksis, er det afgørende, at der arbejdes systematisk med tilgangen. Og at alle trækker i samme retning, så borgeren mødes på samme måde, uanset om der er tale om et møde i forvaltningen eller i hverdagen på fx et botilbud.  

Koncept for omlægning

Social- og Boligstyrelsen har udviklet et koncept for, hvordan man konkret griber arbejdet an, hvis man som kommune ønsker en strategisk udvikling og omlægning af den samlede socialpsykiatri mod recovery-orienteret rehabilitering, der sætter borgeren ved roret.

Hent konceptet for omlægningen

Vi ved, at tilgangen er virksom. Derfor tilbyder vi strategiske udviklingsforløb til kommuner, der ønsker hjælp til at arbejde systematisk på denne måde.

Udviklingsforløbet tager afsæt i styrelsens koncept og er et samarbejde mellem kommunens samlede socialpsykiatri og Social- og Boligstyrelsen om at brede den faglige tilgang ud til hele socialpsykiatrien. Der tilbydes rådgivning i, hvordan man konkret kan arbejde med tilgangen samt løbende hjælp til at sikre, at man er på rette vej. Udviklingsforløbet tager 1,5 år.

Samarbejdet om et udviklingsforløb indledes med et møde mellem kommunens socialpsykiatri og Social- og Boligstyrelsen. Der kan læses mere om både forløbet, og hvordan man kommer i gang, i vores særskilte vejledning:

Hent vejledningen om udviklingsforløbet (pdf)

Deltag i et informationsmøde

Ønsker I at høre mere, inden I beslutter jer, så deltag i et af vores gratis informationsmøder her i efteråret, hvor vi giver en introduktion til, hvad udviklingsforløbene går ud på, og hvad jeres kommune kan få ud af at deltage.

Møderne foregår online og varer en time:  

Tilmeld dig infomøde den 13. september

Tilmeld dig infomøde den 2. oktober

Tilmeld dig infomøde den 1. november

Borgeren ved roret og recovery-orienteret rehabilitering

"Borgeren ved roret" er en faglig tilgang, der baserer sig på recovery-orienteret rehabilitering. Tilgangen har et målrettet fokus på at styrke borgernes muligheder for at komme sig og leve et så selvstændigt liv som muligt. Borgernes håb, ønsker og drømme er omdrejningspunktet.

Læs mere om tilgangen her

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Hvis du vil vide mere

Nyheden er skrevet med afsæt i en artikel om Herning og Roskilde kommuners erfaringer med at omlægge socialpsykiatrien.

Hent artiklen (pdf)