Få hjælp af VISO i sager om autisme

22-03-2023

Børn med autisme har ofte andre vanskeligheder oveni – fx angst, ADHD eller udviklingshæmning. Det stiller særlige krav til indsatsen og støtten til barnet. Som kommune, region eller tilbud kan I få gratis rådgivning af VISO til at håndtere den kompleksitet, der kan være i sagerne.

Inden for de seneste knap 10 år er der sket en markant stigning i antallet af børn, der bliver diagnosticeret med autisme.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, som bl.a. udfordrer de kommunikative og sociale færdigheder og derfor kan gribe ind i alle livsarenaer. Mange børn med autisme oplever fx vanskeligheder i samspillet med jævnaldrende. Det kan føre til, at de isolerer sig og måske ikke kommer i skole i lange perioder.

Samtidig har mange af børnene andre diagnoser eller vanskeligheder, fx ADHD, angst eller udviklingshæmning. Disse børn vil typisk opleve ekstra udfordringer i dagligdagen, fordi vanskelighederne forstærker hinanden.

Øgede krav til fagpersoner

Det stigende omfang af børn, der har brug for hjælp og støtte, kan i sig selv være udfordrende. Men mange i kommuner og regioner oplever også, at den faglige kompleksitet i sager om autisme kan være meget stor.

Oveni kan der nogle gange være udfordringer med at få samarbejdet omkring barnet til at glide, fx fordi der er mange aktører inde over, eller fordi der ikke er en fælles forståelse af barnets forudsætninger og behov.

Få gratis hjælp og rådgivning af VISO

Oplever I som kommune, region eller tilbud, at I er udfordret af kompleksiteten i en eller flere sager om børn med autisme, så husk, at I kan få gratis vejledning og rådgivning i VISO. Hjælpen vil altid være skræddersyet jeres specifikke behov.

Individuelle forløb

I et VISO-forløb om en enkelt sag kan der fx være fokus på:

  • udredning af afgrænsede problemstillinger i sagen
  • tilrettelæggelse af den faglige indsats
  • vejledning om, hvad et tilbud kan indeholde
  • rådgivning om autisme i samspil med skolefravær, udviklingshæmning, ADHD, angst mv.
  • rådgivning om evt. samarbejdsudfordringer

I et individuelt VISO-forløb tages der altid udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Læs mere om VISO-forløb for enkeltpersoner

Fælles opkvalificering i personalegruppen

Har I flere eller måske adskillige komplekse sager om autisme, kan I overveje at få et gruppeforløb.

Et gruppeforløb består typisk af tre-fem rådgivningssessioner, der kan indeholde temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Et sådant forløb er velegnet til at skabe et fælles vidensgrundlag i personalegruppen. Fokus kan fx være på målgruppens typiske udfordringer og/eller på at opkvalificere medarbejdere i specifikke metoder eller redskaber. 

Læs mere om gruppeforløb

Sådan kommer I videre

VISO rådgiver kommuner, regioner, tilbud og borgere om hele det sociale område og specialundervisningsområdet. Vi samarbejder med knap 90 leverandører over hele landet, der hver især er eksperter inden for deres felt.

Rådgivningen er gratis og vejledende.

Ring til VISO i hverdagene mellem kl. 9.30-11 på 72 42 40 00 for at høre om mulighederne. I kan også læse mere her på hjemmesiden:

Læs om VISOs ydelser

Majken Møller Petersen
Fuldmægtig

Lyt med!

VISO har udarbejdet en podcast om autisme og skolefravær.

Hør podcasten