Få et temaforløb fra VISO om demens

13-12-2023

Arbejdet med borgere med demens kan byde på mange dilemmaer og stiller høje krav til medarbejderne - både etisk og fagligt. VISO tilbyder nu tre forskellige temaforløb til fagpersoner på området. Emnerne er demens og seksualitet, omsorgstræthed og pårørendesamarbejde. Forløbene er gratis.

Gentagne afvisninger eller grænseoverskridende adfærd fra en person med demens medfører en lang række etiske og faglige overvejelser hos den enkelte medarbejder: ”Er der noget, jeg overser?”, ”Bør jeg være tydeligere - eller vil det bare skabe stress?”   

Håndtering af sådanne udfordringer og dilemmaer stiller høje krav til fagpersonernes relationelle kompetencer. Afgørende er også, at der ledelsesmæssigt og organisatorisk skabes rum for sparring, så den enkelte medarbejder ikke oplever at stå alene.

I samarbejde med VISOs specialistnetværk tilbyder VISO tre forskellige forløb, der adresserer tre forskellige temaer i relation til demens, nemlig borgerens seksualitet, omsorgstræthed hos personalet og samarbejdet med pårørende:

Demens og seksualitet

Når en borger får demens, påvirker det både følelseslivet, seksualiteten, samlivet og forholdet til andre, og lysten til sex bliver nogle gange meget tydelig pga. kognitive udfordringer. Det er typisk ikke et problem for borgeren selv, men for omgivelserne, herunder de pårørende.

Temaforløbet giver bl.a. et indblik i, hvad der sker i hjernen, når man har demens, demens og seksualitet, herunder også sansepåvirkninger i bredere forstand, og præsenterer forskellige redskaber og modeller til den fagprofessionelle indsats på området.  

Omsorgstræthed hos personalet

Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens, er deres eget arbejdsredskab. Det bringer menneskelighed ind i arbejdet, men også den enkeltes sårbarhed i forhold til egne ”triggerpunkter”.

Formålet med temaforløbet er at klæde fagprofessionelle på med viden om, hvad der sker, når de udsættes for psykiske belastninger i demensarbejdet og dermed bidrage til at forebygge omsorgstræthed og udbrændthed.

Samarbejdet med pårørende

At være pårørende til en person med demens kan være en stor belastning, og det kræver stor faglighed og empati hos medarbejderne at give den rette støtte til pårørende.

Målet med temaforløbet er at nuancere og perspektivere det at være pårørende til en person med demens og at give fagprofessionelle faglig viden og redskaber til samarbejdet - også når det er præget af konflikt eller udfordret af etiske dilemmaer.

Det praktiske

Temaforløbene henvender sig til fagpersoner på plejecentre og i hjemmeplejen, ledere og demenskonsulenter, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Temaforløbene består af tre sessioner á ca. tre timers varighed og foregår lokalt hos jer, så der skabes grundlag for en fælles faglig forståelse blandt jer som medarbejdere og ledere.

Ligesom VISOs andre ydelser er forløbet gratis for jer. Forløbet gennemføres med minimum ti deltagere.

Indholdet i temaforløbene er planlagt på forhånd. Har I brug for et mere individuelt tilrettelagt forløb, kan I rette henvendelse til VISO om dette.

Læs om alle temaforløbene

 

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her