Få e-læring om barnets lov

05-09-2023

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Social- og Boligstyrelsen tilbyder gratis e-læring i loven for myndighedsrådgivere og andre interesserede. Klik ind på barnetslovipraksis.dk og få styr på de centrale aspekter af den nye hovedlov gennem seks målrettede moduler.

Det kræver en særlig indsats, når en ny lovgivning skal implementeres i praksis. For at understøtte kommunernes arbejde med barnets lov tilbyder Social- og Boligstyrelsen derfor løbende forskellige former for kompetenceudvikling og præsenterer nu et nyt tilbud om e-læring.

Seks moduler

E-læringen indeholder seks moduler, der sætter fokus på hver sit centrale aspekt af den nye lov:

  1. Baggrunden for og intentionerne med barnets lov
  2. Børns rettigheder
  3. Nyt sagsflow
  4. Inddragelse
  5. Barnets plan
  6. Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.

Modulerne er af vekslende varighed og tager mellem 20-30 minutter at gennemføre. Det anbefales, at alle modulerne gennemføres, men modulerne kan tages uafhængigt af hinanden.

Modulerne og de tilhørende refleksionsspørgsmål kan anvendes individuelt eller benyttes som et fælles udgangspunkt for kollegiale og faglige drøftelser på eksempelvis teammøder.

Der er også quizzer, hvor man kan teste sin viden efter at have gennemført et modul.

Målgruppen

E-læringen er relevant både for fagpersoner, der konkret skal arbejde med barnets lov (særligt myndighedsrådgivere), og for fagpersoner, der arbejder med eller samarbejder om børn og unge, der vil modtage indsatser efter loven.

De seks moduler er udarbejdet for Social- og Boligstyrelsen af professionsskolerne VIA, UCL og KP og stilles frit til rådighed på adressen barnetslovipraksis.dk fra den 6. september 2023.

Gå til siden med e-læring om barnets lov

Om barnets lov

Barnets lov samler reglerne for særlig støtte til børn ét sted og er dermed en ny hovedlov. Målgruppen for støtten er alle børn, der har behov for hjælp ud over almenområdet – uanset årsagen til støttebehovet.

Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024 og er tilgængelig i pdf-format på Folketingets hjemmeside:

Se lovteksten på ft.dk (pdf)

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen arbejder på forskellig vis med både implementeringen af barnets lov og reformen Børnene Først. 

Læs mere om aktiviteterne