Erfaringsnetværk om implementering af barnets lov

07-12-2023

Arbejder du som afdelingsleder, teamleder eller koordinator - eller er du på anden måde ansvarlig for at implementere barnets lov i en myndighedsafdeling? Så kan du deltage i et af vores netværk, hvor vi taler om ledelse af forandringer i forbindelse med barnets lov og deler erfaringer. Næste runde møder holdes i marts 2024.

Barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024, skal styrke både sagsbehandlingen og de indsatser, kommunerne tilbyder børn og unge med behov for særlig støtte.

Social- og Boligstyrelsen har sat forskellige tiltag i gang for at understøtte kommunernes arbejde med den nye lov. Som led i disse aktiviteter tilbyder vi sammen med Ankestyrelsen et fagligt ledelsesnetværk, hvor landets kommuner har mulighed for at udveksle erfaringer om implementeringen af den nye lov.

Formålet med erfaringsnetværkene er at give plads til sparring og videndeling om ledelse af forandringerne og omsætningen af loven i praksis.

Målgruppen er ledere og nøglepersoner på myndighedsområdet med ansvar for implementering af loven.

Praktiske oplysninger

Social- og Boligstyrelsen sender i starten af februar 2024 invitationer til erfaringsnetværkene direkte til alle kommuner.

Sæt kryds i kalenderen:

  • Den 11. marts 2024, Region Nord
  • Den 12. marts 2024, Region Midt
  • Den 13. marts 2024, Region Syd
  • Den 18. marts 2024, Region Sjælland
  • Den 19. marts 2024, Region Hovedstaden

Alle netværksmøderne afholdes i tidsrummet kl. 9:30 – 15:00.

Programmet vil fremgå af kalenderen på SBST.dk og vil også blive annonceret i nyhedsbrevet januar 2024.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov på sbst.dk, bl.a. om den øvrige støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder:

Få mere at vide om Børnene Først

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her