Du kan nu tilmelde dig vores populære kurser til socialpsykiatrien

26-01-2023

Arbejder du i socialpsykiatrien? Og vil du gerne være med til at udvikle jeres praksis, så I kan hjælpe endnu flere borgere til at komme sig? Så tjek vores kursustilbud for 2023. Vi har netop åbnet for tilmeldingen.

Kursustilbud for socialpsykiatrien er Social- og Boligstyrelsens uddannelsestilbud til kommuner, der ønsker at udvikle deres praksis for borgere med psykiske vanskeligheder.

Kursustilbuddet formidler aktuelt bedste viden om en række centrale emner, fx helhedsorienteret indsats, misbrug og forebyggelse af ensomhed. Som noget nyt er der denne gang også tilbud om et onlinekursus for nye medarbejdere og flere kurser med fokus på psykiatrifaglig viden, bl.a. om depression, selvskadende adfærd og forandret virkelighedsopfattelse.

Fælles fokus

Kurserne har et fælles afsæt i recovery-orienteret rehabilitering, hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne håb, ønsker og drømme for fremtiden med sigte på at hjælpe den enkelte til få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.

Kurserne omfatter videnskurser (én dag) og praksiskurser (fem dage). Derudover vil et nyt e-læringsmateriale blive gjort frit tilgængeligt på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside i foråret 2023. Nogle af kurserne kan rekvireres af kommunen, mens andre kræver tilmelding.

Kurserne er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er derfor gratis, bortset fra de regionale videnskurser, hvor der er en deltagerbetaling på 400 kr. ekskl. moms til lokaler og forplejning.

Hvilke kurser tilbyder vi?

Der tilbydes kurser i følgende emner:

 • Ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige begreber og tilgange (videnskursus, online)
 • Recovery-orienteret rehabilitering (videns- og praksiskursus)
 • Recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen (videnskursus)
 • Helhed og sammenhæng (videns- og praksiskursus)
 • Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed (videnskursus)
 • Aktiv deltagelse i civilsamfund (videnskursus)
 • Borgerens liv med uddannelse og beskæftigelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – forandret virkelighedsopfattelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse (videnskursus)
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – angst, depression, stressbelastning og PTSD (videnskursus)
 • Socialfagligt fokus på sundhed (videns- og praksiskursus)
 • Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug (videns- og praksiskursus)

Tilmelding finder sted via Komponents hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de enkelte kurser.

Se de mange kursusmuligheder og tilmeld dig

 

 

 

 

 

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Tilmeld jer snart

Kursustilbuddet er populært, og vi forventer stor efterspørgsel på flere af emnerne. Vent derfor ikke for længe, hvis der er noget, der har særlig interesse.