Drivkræfter og barrierer for en helhedsorienteret indsats

02-02-2023

Social- og Boligstyrelsen afdækker i en ny analyse, hvilke drivkræfter og barrierer der er på spil, når en kommune ønsker at arbejde helhedsorienteret med udsatte borgere, og hvad der skal til for at lykkes. Processen er krævende, men kan også frigøre ressourcer.

Antallet af borgere, som har behov for indsatser og ydelser på tværs af kommunen, er stigende. Skal de hjælpes effektivt, stiller det særlige krav om en koordineret og helhedsorienteret indsats.

En ny analyse fra Social- og Boligstyrelsen afdækker, hvilke drivkræfter og barrierer der er på spil, når en kommune ønsker at arbejde helhedsorienteret med udsatte borgere.

Seks kritiske succesfaktorer

Analysen viser, at de organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige rammer er helt afgørende for, at den helhedsorienterede faglige indsats kan lykkes, og peger på disse seks kritiske succesfaktorer for at lykkes med den organisatoriske omstilling: 

  • Et tydeligt ”Hvorfor helhedsorientering”
  • Strategisk forankret fælles mål
  • Tydelige, organiserende rammer for arbejdet omkring borgeren
  • Smidig og klar styringsramme
  • Prioritering af faglige relationer
  • Stærkt fagligt grundlag.

Lønner sig for både borgere og kommuner

Processen er ofte krævende, men kommunerne oplever samtidig, at en helhedsorienteret praksis både gør en stor forskel for den enkelte borger og kan være med til at frigøre ressourcer i kommunen.

”Helhedsorientering er ikke et nyt fænomen og er blevet tilstræbt i årtier. Men det er fortsat en stor udfordring for velfærdsområdet. Med analysens skarpe prioritering af, hvad der er allervigtigst for at lykkes med en omstilling, håber jeg, vi kan nærme os en mere effektiv, sammenhængende og relevant indsats for udsatte borgere,” siger direktør Ellen Klarskov Lauritzen, Social- og Boligstyrelsen.

Hent analysen om helhedsorienteret indsats

 

Kontakt

Louise Falslund Kjeldsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her