Det sociale frikort videreføres, og beløbsgrænsen forhøjes

01-06-2023

Det sociale frikort videreføres til og med den 31. december 2024, og beløbsgrænsen hæves til 40.000 kr. Desuden videreføres alle sociale frikort automatisk efter den 1. juli 2023.

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der viderefører og forbedrer forsøgsordningen med et socialt frikort. Forsøgsordningen trådte i kraft i januar 2019 og er nu videreført til udgangen af 2024. Desuden hæves beløbsgrænsen. Fremover bliver det muligt at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året, hvis man har et socialt frikort.

Med et socialt frikort har borgere med særlige sociale problemer, eksempelvis misbrug, hjemløshed eller psykiske vanskeligheder, mulighed for at tjene penge, uden at indtægten fradrages i deres forsørgelsesydelser. Beløbsgrænsen har tidligere været sat til 20.000, men er altså nu fordoblet.

Frikortet understøtter, at de mest udsatte borgere i samfundet gives bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber og opleve værdi i hverdagen.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2023.

Den nye lovtekst kan hentes i pdf-format på Folketingets hjemmeside, hvor den er offentliggjort i Folketingstidende:

Se den ændrede lov på om det sociale frikort (pdf)

Alle sociale frikort videreføres

Med forlængelsen af forsøgsperioden videreføres alle sociale frikort automatisk. Borgerne skal derfor ikke ansøge om at få et frikort på ny efter 1. juli.

Aktive frikort videreføres som aktive, mens deaktiverede frikort fortsat vil være deaktiverede, efter loven træder i kraft.

Borgere med deaktiverede sociale frikort, som igen opfylder betingelserne for at få et socialt frikort, kan kontakte deres kommune, som kan genaktivere borgerens frikort.

Kommuner skal følge op på sociale frikort

Med forlængelsen af forsøgsperioden videreføres også kommunernes kontrol af, om borgere med sociale frikort fortsat er berettigede til at have et socialt frikort. Det betyder, at kommunerne i løbet af første kvartal af 2024 skal følge op på, om de borgere, som har et socialt frikort, stadig opfylder kriterierne.

Læs mere om det sociale frikort

I 2020 gennemførte Ankestyrelsen en evaluering, der viser, at borgere oplever øget trivsel, både fysisk og mentalt som følge af, at de har anvendt deres sociale frikort.

Læs mere om muligheder, effekter og barrierer ved det sociale frikort, og læs om borgeres, virksomheders og NGO’ers oplevelser med det sociale frikort i evalueringen, der er tilgængelig på Ankestyrelsens hjemmeside:

Evaluering af det sociale frikort (Ankestyrelsen)

Du kan også læse mere om det sociale frikort på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside eller på socialtfrikort.dk.

Læs her på sbst.dk om det sociale frikort

Se den selvstændige hjemmeside om frikortet

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her