De nye regler for modtagere af tilskud udsættes

12-01-2023

De nye fælles statslige retningslinjer for bl.a. udbetaling, afrapportering og aflæggelse af regnskab i forbindelse med ansøgningspuljer er ikke trådt i kraft 1. januar 2023 som planlagt.

Social- og Boligstyrelsens forventede ændring af krav i forbindelse med ansøgningspuljer er ikke trådt i kraft 1. januar, som det ellers var planlagt.

Det skyldes, at den vejledning fra Økonomistyrelsen om effektiv tilskudsforvaltning, som Social- og Boligstyrelsens regler skal følge, er udskudt. Vejledningen skulle have været gældende fra årsskiftet, men skal justeres og kommer først senere på året. 

Økonomistyrelsens vejledning skal understøtte en hensigtsmæssig praksis på tilskudsområdet på tværs af staten. Den endelige vejledning forventes offentliggjort i løbet af 2023, hvorefter Social- og Boligstyrelsen vil implementere eventuelle ændringer i sin tilskudsadministration.

Betydningen af ændringerne

De nye regler får ikke indflydelse på igangværende tilskud eller ansøgninger.

Modtager du nye tilskud fra puljer, skal du følge de tilskudsbetingelser, der fremgår af bekendtgørelsen til ansøgningspuljen og tilskudsbrevet. Sker der ændringer i betingelserne i løbet af projektperioden, vil du blive kontaktet af Social- og Boligstyrelsen.

Håndbog til tilskudsmodtagere kommer senere

Social- og Boligstyrelsen vil udgive en håndbog til tilskudsmodtagere om de nye administrative regler samtidig med, at den nye bekendtgørelse om opfølgning på tilskud træder i kraft.

Hvis de nye regler alligevel ikke træder i kraft i 2023, udgives en håndbog med udgangspunkt i eksisterende regler.

Har du som tilskudsmodtager spørgsmål til tilskudsbetingelserne, anbefaler vi i første omgang, at du slår op i tilskudsbrevet og de tilhørende betingelser, og ellers er du som altid velkommen til kontakte os pr. telefon eller mail.

 

 

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her