Brug SØM og få bedre økonomisk overblik

19-01-2023

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et værktøj, som kan bruges af kommuner og andre, der ønsker at beregne de økonomiske konsekvenser af sociale investeringer. Socialstyrelsen tilbyder regelmæssigt gratis kurser og uddannelse i SØM for både ledere og medarbejdere. Se datoerne i 2023.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker det lokale beslutningsgrundlag og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser. Erfaringsopsamling fra rådgivningsforløb viser blandt andet, at modellen kan skabe en fælles forståelse af og et fælles sprog for arbejdet med sociale investeringer på tværs af fagligheder og organisation. 

Modellen henvender sig især til kommuner, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi. 

SØM udvikles løbende. Senest er der fx tilføjet et familiemodul til at medtage konsekvenserne for resten af familien, når der er én, der modtager en indsats. Dermed kan man fx beregne, hvad det betyder for de øvrige familiemedlemmer, hvis en af forældrene får hjælp til at håndtere et misbrugsproblem.  

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Om kurser og uddannelse i SØM

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Socialstyrelsen tilbyder derfor uddannelse og kurser for alle, der anvender eller overvejer at bruge modellen.

For ledere

For ledere anbefales det at tilmelde sig kurset Introduktion til SØM for ledere, der giver en overordnet introduktion til, hvad SØM kan anvendes til, og hvordan man som leder kan understøtte, at organisationen arbejder aktivt med værktøjet og sociale investeringer.

Erfaringerne fra vores rådgivningsforløb viser, at succesfuld anvendelse af SØM i kommunerne kræver stærk ledelsesforankring.

Kurset er gratis, varer 1,5 time og foregår online. I 2023 udbydes kurset to gange:

For medarbejdere

For medarbejdere, som skal anvende SØM i praksis, anbefales det at tilmelde sig SØM-uddannelsen, hvor man kommer dybt ind i SØMs maskinrum og bl.a. lærer, hvordan man kan bruge lokal viden i arbejdet med SØM-beregninger.

Kurset er gratis, varer 6 timer og foregår online. I 2023 udbydes kurset to gange:

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Nis Vestergaard Lydiksen
Fuldmægtig