Børnehandicapkonference 2023: Aktiv deltagelse og mestring

21-06-2023

Børnehandicapkonferencen har i år det aktuelle tema om aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap på programmet. Vær med den 9. oktober 2023, og kom hjem med ny viden og inspiration. Vi når hele kompasset rundt fra forældreperspektiver til forskning og faglig praksis.  

En tur i skoven med familien. En plads på fodboldholdet. Aktiv i skolen. Og med tiden måske en ugentlig tjans i det lokale supermarked.

Børn og unge med handicap har de samme behov for et godt liv med både skole-, familie- og fritidsaktiviteter som alle andre børn og unge.

Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle er med til at sikre, at børn og unge med funktionsnedsættelser får relevant og tilstrækkelig støtte til at mestre hverdagen og tage aktiv del i forskellige typer fællesskaber.   

Det er baggrunden for Børnehandicapkonferencen 2023, hvor vi sætter fokus på aktiv deltagelse og mestring for børn og unge med handicap. Konferencen løber af stablen til efteråret og vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg i plenum og mindre vidensessioner med plads til fordybelse.

Det sker på dagen

Dagens første store oplæg giver et førstehåndsindblik i, hvordan samarbejdet med de professionelle kan opleves fra familiens side, og hvorfor koordineringen af indsatser er så afgørende. Senere skal vi høre et indslag om, hvad der kendetegner gode fællesskaber, og hvordan man skaber de bedste deltagelsesmuligheder for alle.

Efter frokost retter vi blikket mod barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024, og dens betydning for handicapområdet. Vi dykker særligt ned i sagsbehandlingen og det, vi specifikt ved om inddragelse af børn og unge med handicap.  

I sessionerne bliver der mulighed for drøftelser om så forskellige emner som skolefravær, fritidsfællesskaber og den gode overgang til voksenlivet. I kan også høre om ”Mestringsluppen”, en gruppebaseret indsats, som er udviklet i samarbejde med VIVE og seks kommuner og om konkrete metoder til inddragelse af børn og unge med autisme og ADHD. 

Vi ser frem til en inspirerende dag fyldt med læring, dialog, refleksion, faglig nysgerrighed og udvikling!

Det praktiske

Børnehandicapkonferencen 2023 afholdes af Social- og Boligstyrelsen, KL og Komponent i fællesskab og finder sted den 9. oktober på Hotel Nyborg Strand.

Konferencen henvender sig bredt til fagprofessionelle, sagsbehandlere, ledere og konsulenter i kommuner og sociale tilbud.

Pris: 2.175 kr. ekskl. moms.

Der er tilmeldingsfrist 1. september 2023, og tilmeldingen er bindende.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

Tilmeldingen foregår via Komponents hjemmeside, hvor programmet også er tilgængeligt:

Tilmed dig Børnehandicapkonferencen

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her