Bedre skolegang for anbragte børn og unge

03-05-2023

En god skolegang kan være afgørende for, hvordan børn og unge klarer sig på længere sigt. Få rådgivning om, hvordan I kan styrke indsatsen for, at anbragte børn og unge i jeres kommune får en bedre skolegang og læring.

En god skolegang er en af de mest betydningsfulde faktorer for, hvordan børn og unge i udsatte positioner klarer sig senere i livet, og hvordan de lykkes med at etablere en selvstændig voksentilværelse.

Samtidig ved vi, at børn, der er anbragt uden for hjemmet, klarer sig betydeligt dårligere i skolen end deres jævnaldrende kammerater. De har for eksempel højere skolefravær, flere skoleskift og ringere trivsel. Det har væsentlig betydning for deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og medvirker til at give dem dårlige muligheder senere i livet.

Der er derfor behov for at styrke sammenhængen i indsatsen for anbragte børn og unge, så både trivsel, faglig udvikling og positive læringsfællesskaber sættes i højsædet.

Med udgangspunkt i den nyeste viden på området tilbyder Social- og Boligstyrelsen et gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke det faglige og strategiske samarbejde om anbragte børn og unges skolegang og læring.

Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, hvordan ledelsen for hhv. skoleområdet, myndighed og anbringelsessteder kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med anbragte børns skolegang og læring.

Det får I ud af det

Med rådgivningsforløbet kan I forvente at få:

  • Øget indsigt i egen praksis på tværs af skole, myndighed og anbringelsessteder vedr. anbragte børn og unges skolegang og læring
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke det tværgående samarbejde
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området
  • Støtte til formalisering af handlespor

Rådgivningsforløbet er  målrettet både den strategiske og den faglige ledelse og  nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn og unges skolegang.

Det praktiske

Rådgivningsforløbet er gratis for kommunerne at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks til tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der kan søges løbende. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog om jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter der indgås en aftale om samarbejde.

Læs om tilbuddet og få adgang til supplerende materiale

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her