Barnets lov: Kurser og webinarer for medarbejdere

22-06-2023

Er du myndighedsrådgiver eller udfører? Og arbejder du med børn og unge på enten udsatte- eller handicapområdet? Så tjek vores kurser og webinarer om barnets lov. Tilmeldingen til aktiviteterne er netop åbnet, og det er gratis at deltage. OBS: Særskilte workshops for ledere og nøglemedarbejdere.

Barnets lov, der træder i kraft 1. januar 2024, samler reglerne for særlig støtte til børn og unge under 18 år ét sted og er dermed en ny hovedlov. Målgruppen for støtten er alle børn, der har behov for hjælp ud over almenområdet – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer.

Få viden og kompetencer

For at hjælpe arbejdet med loven godt på vejudbyder Social- og Boligstyrelsen kurser og andre aktiviteter i efteråret 2023 og i 2024 til alle landets kommuner. Der er fokus på at sikre deltagerne både generel viden og handlekompetencer.    

Styrelsen tilbyder aktiviteter til forskellige grupper i kommunerne. Der er i denne omgang fokus på kurser og webinarer til myndighedsrådgivere og udførere, der arbejder med børn og unge på enten udsatte- eller handicapområdet.

 • Todageskurser for myndighedsrådgivere. Målet med kursusforløbet er, at deltagerne får viden om og forståelse for barnets lov, intentionerne med loven samt konkrete kompetencer til at anvende den i praksis.
 • Webinar (2,5 timer) for myndighedsrådgivere. Der afholdes fire webinarer med hver sit tema:
  • Nye forståelser, tilgange og begreber i barnets lov
  • Ændringer i sagsflowet med barnets lov
  • Det nye mindset i barnets plan/ungeplanen
  • Barnets lov med særlig fokus på børn og unge med handicap

Webinarerne er primært målrettet myndighedsrådgivere, der ikke har mulighed for at deltage på et fysisk kursus. Alle webinarerne optages og lægges senere på VIAs hjemmeside barnetslovipraksis.dk, så de er tilgængelige for alle interesserede.

 • Halvdagskursus for udførere. Målet med kurset er, at deltagerne får viden om barnets lov og dens intentioner, og hvilken betydning det har for arbejdet som udfører.

Praktiske oplysninger

Både kurser og webinarer afholdes af professionshøjskolerne VIA, KP og UCL for Social- og Boligstyrelsen. Alle aktiviteter er gratis at deltage i.

Kurser for myndighedsrådgivere afholdes 15 steder i landet.

For at sikre, at alle kommuner får mulighed for at deltage, er der udarbejdet en fordelingsnøgle for hvert halvår, hvor hver kommune får tildelt et antal pladser.

Alle kommuner bedes udpege en koordinator, der fordeler det antal pladser, kommunen har til rådighed. Koordinatoren bedes fordele kursusdeltagerne over flere kurser for at opnå sparring og vidensdeling på tværs af kommuner.

Kurserne for udførere holdes i alle regioner og er for både kommunale og private tilbud. 

Tilmeldingen foregår hos VIA University College og er netop åbnet. Bemærk de forskellige tilmeldingsfrister.

Flere oplysninger og tilmelding hos VIA

Workshops for ledere og nøglemedarbejdere

Vi holder særskilte workshops i august for ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for implementeringen af barnets lov.

Der har været stor efterspørgsel på at deltage, og workshopsene er på nuværende tidspunkt fyldt op.

I Social- og Boligstyrelsen vil vi gerne sikre, at alle kommuner bliver repræsenteret på en workshop. Vi arbejder derfor på at arrangere ekstra workshops for kommuner, der endnu ikke er repræsenteret, og vil tage direkte kontakt til disse. 

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent

Vil du vide mere? 

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov på sbst.dk, bl.a. om den støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder.

Få mere at vide