Ansøgningspulje: Udvikling af forebyggende social mentorordning

07-09-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at udvikle og afprøve en forebyggende social mentorordning til borgere, der bliver udskrevet fra den regionale psykiatri uden anden støtte efter serviceloven. Ansøgningsfrist: 8. november 2023 kl. 12:00.

For borgere, der udskrives efter indlæggelse i psykiatrien, kan perioden efter udskrivning være ekstra sårbar, og den første tid kan være kritisk både i forhold til forværring af tilstanden, risiko for genindlæggelse og i de alvorligste tilfælde for selvmord.

Social- og Boligstyrelsen har på den baggrund udmeldt en ansøgningspulje på 14,55 mio. kr. til at afprøve en forebyggende social mentorordning, hvor borgerne følges i socialpsykiatrien i overgangen til hverdagslivet. Der er tale om en ny type lavtærskeltilbud efter servicelovens § 12, hvor formålet er at skabe tryghed og trivsel for borgerne i forbindelse med udskrivning.

Ordningen giver mulighed for at yde hjælp til borgere, der udskrives til egen bolig.

Målgruppe

Målgruppen er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri uden anden støtte efter serviceloven.

Tilbuddet kan således omfatte borgere, der modtager indsatser efter andre lovgivninger end serviceloven, herunder borgere, der modtager ambulant behandling.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 8. november 2023 kl. 12:00.     

Læs mere om puljen og få adgang til at søge

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om puljen den 26. september 2023 kl. 10:00-11:30, hvor der orienteres nærmere om ansøgningsprocessen.

Tilmeld dig informationsmødet

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her