Ansøg nu om tilskud til etablering af byhave

01-06-2023

Nu åbner Social- og Boligstyrelsen for ansøgninger om tilskud til etablering af byhaver, der skal give beboere nemmere adgang til grønne oaser.

Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser, og skal give beboere i de største byer nemmere adgang til grønne oaser.

Puljen indeholder 4,2 mio. kr. i 2023, og kan søges af ejerforeninger, andelsforeninger og private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Støtte

Der gives støtte med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Det kan omfatte omkostninger til organisering, forskønnelse, planlægning og indretning af byhaver, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til fælles gårdanlæg, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

Udvælgelseskriterier

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: antal boliger der vil få adgang til byhaven og afstanden til offentligt grønt areal. 

Sådan søger du

Du skal udfylde og indsende et digitalt ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023. Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2023. 

Bekendtgørelse og vejledning

Ansøgningsprocessen er blevet forenklet i forhold til ansøgningsrunden i 2022. De nye regler for puljen er fastsat i bekendtgørelse om tilskud til etablering af byhaver beliggende i de store byer udstedet af Social- og Boligstyrelsen, som træder i kraft i juni 2023. 

Social- og Boligstyrelsen har dertil udgivet en vejledning, der guider gennem ansøgningsprocessen.

Læs mere om byhavepuljen her 

Kontakt

Bolig