Anbefalinger til indretning af plejecentre

13-01-2023

Ny rapport giver konkrete anbefalinger til indretning af plejecentre med henblik på smitteforebyggelse og øget trivsel blandt beboerne.

Rapporten stiller skarpt på bygningsindretning og design af plejecentre for at forebygge smittespredning og samtidig fastholde trivslen blandt beboerne.

Rapportens anbefalinger skal inspirere offentlige og private bygherrer til at tænke forebyggelse af smittespredning og øget trivsel ind, når fremtidige plejecentre bygges eller renoveres.

Rambøll præsenterer i rapporten 9 anbefalinger bl.a. vedrørende den gode planløsning, fleksibel indretning samt opdeling af rene og urene rum.

Find rapporten og inspirationsmaterialet på følgende side (nyt vindue). (Mangler)

Kontakt

Bolig