Ændrede regler for kapitalforvaltning i almene boligorganisationer

31-03-2023

Læs mere her om de ændrede regler for kapitalforvaltning i almene boligorganisationer.

Med en ændring af reglerne om drift af almene boliger (driftsbekendtgørelsen) åbnes der op for nye muligheder for at investere boligafdelingernes opsparing.

Boligorganisationerne kan fremover placere op til 30 % af afdelingernes midler i aktiver, som er baseret på køb af noterede aktier og virksomhedsobligationer.

Derudover skal de almene boligorganisationer fremover fastlægge en investeringsstrategi. Den nye bekendtgørelse træder i kraft d. 1. april 2023.

Nedenfor findes bekendtgørelsen samt en skrivelse om de ændrede regler for kapitalforvaltning.

Du finder bekendtgørelsen her (Mangler)


Du finder skrivelse om de ændrede regler her (Mangler) 

Kontakt

Bolig