Årsstatistik om de danske børnehuse

23-02-2023

Antallet af påbegyndte forløb i børnehusene er faldet med 5 procent fra 2020 til 2021. Det fremgår af Årsstatistik om de danske børnehuse 2021. Statistikken viser også, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget børnehusene bruges.

De danske børnehuse danner en fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Formålet med børnehusene er blandt andet, at barnet modtager en kvalificeret og skånsom udredning i børnevenlige rammer.

Social- og Boligstyrelsen udgiver hvert år en statistik om aktiviteten i børnehusene. Årsstatistikken for 2021 er netop udkommet, og den viser, at der på landsplan blev der påbegyndt 1.878 børnehusforløb i 2021. Det er et fald på 5 procent i forhold til 2020. Ser man på hele perioden, siden børnehusene blev etableret i 2013, er antallet af forløb dog steget med 78 procent.

Fysisk vold i tre ud af fire sager

I 2021 blev der afsluttet 1.868 forløb i børnehusene i Danmark. I de fleste tilfælde – 74 procent –  var der viden eller mistanke om fysisk vold, i 29 procent af forløbene var der viden eller mistanke om seksuelt overgreb, mens der i 19 procent af børnehusforløbene var viden eller mistanke om psykisk vold. I hvert enkelt tilfælde kan der være tale om flere former for vold og overgreb, hvorfor procenterne summer til mere end 100 pct. 

Forløbene registreres bl.a. på køn, og her viser der sig klare forskelle. Der en større andel af børnehusforløbene, som vedrørte pigerne, der omhandlede seksuelle overgreb. Omvendt er der en langt større andel af børnehusforløbene, som vedrørte drengene, der omhandlende fysisk vold. 61 procent af børnehusforløbene, der vedrørte pigerne, omhandlede fysisk vold, og 44 procent om seksuelle overgreb. For drengenes vedkommende handlede 89 procent af forløbene om fysisk vold, mens 12 procent af forløbene drejede sig om seksuelle overgreb.

Regionale og kommunale forskelle

Årsstatistikken viser overordnet, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget kommunerne anvender børnehusene. Region Syddanmark ligger højest med 2,3 påbegyndte børnehusforløb pr. 1.000 børn, mens Region Hovedstaden ligger lavest med 1,0 børnehusforløb pr. 1.000 børn.

Der ses også kommunale forskelle i antallet af børnehusforløb per 1.000 børn i kommunen svingende fra ingen eller 1 sag til mere end 4 sager pr. 1.000 børn i kommunen.

Det vides ikke, om variationen skyldes forskelle i kommunernes opsporing og håndtering af børn og unge, der udsættes for overgreb, forskelle i antallet af børn og unge, der bliver udsat for overgreb, eller andre forhold.

Om de danske børnehuse

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for vold eller seksuelle overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Hent Årsstatistik om de danske børnehuse 2021

Randi Mortensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her