Netværksmøde om boliger til mennesker med handicap

16-03-2023

Kom og hør mere om lovgivning og opmærksomhedspunkter i forbindelse med byggeri og ombygning, når Bolignetværket holder sit årlige møde. Dagen er for fagpersoner, der arbejder med fx indretning og tilpasning af boliger til mennesker med nedsat funktionsevne. Du kan deltage enten 30. maj eller 1. juni.

Bolignetværket holder sit årlige møde sidst på foråret, hvor to eksperter inden for boliger til mennesker med handicap kommer og holder oplæg.

Arkitekt Peter Schmidt, Schmidt Arkitektfirma fortæller om opmærksomhedspunkter i forhold til ombygning eller ændring af badeværelse, herunder også vådrumssikring og særlige forhold, man skal være opmærksom på i forhold til projektbeskrivelsen.

Ankechef Maria Louise Friis, souschef Sidsel Bomholdt Jakobsen og fuldmægtig Sandra Louise Ahrens, alle fra Ankestyrelsen, vil gennemgå de væsentligste afgørelser og principmeddelelser inden for servicelovens § 116. Der er desuden mulighed for sende spørgsmål på forhånd til socialfaglig konsulent Gitte Thranum Haldbæk gthh@socialstyrelsen.dk, som videresender dem til Ankestyrelsen. Herefter vil Ankestyrelsen vælge nogle ud og medtage i deres oplæg.

På dagen vil der også blive rig mulighed for at mødes med kollegaer og fagfæller og fx drøfte aktuelle udfordringer i sagsbehandling af boligsager.

Netværket henvender sig til sagsbehandlere og terapeuter, der arbejder med servicelovens §116, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne. Netværket er altid åbent for nye deltagere.

Praktiske oplysninger

Du kan deltage i enten Horsens den 30. maj 2023 eller i Ishøj Strand den 1. juni 2023. Programmet de to dage er ens. Pris inkl. forplejning: kr. 1375

Tilmeldingen foregår nedenfor via NemTilmeld, og tilmeldingsfristen er 21. april kl. 12 (begge dage)

Horsens 30. maj - program og tilmelding

Ishøj Strand 1. juni - program og tilmelding

Hvis du vil vide mere

Gå til Bolignetværkets hjemmeside

Læs om styrelsens øvrige netværk på handicapområdet

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her