540,5 millioner kroner til initiativer på social- og ældreområdet

03-11-2023

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om fordelingen af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027. De såkaldte SSA-midler skal bl.a. gå til forskellige grupper af borgere med særligt behov for hjælp og støtte.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har indgået aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2027 med fordeling af 885,5 mio. kr. over de næste fire år.

Mere end 540,5 mio. kr. går til social- og ældreområdet til gavn for mennesker med handicap, ældre – herunder ældre med demens – samt børn, unge og voksne i socialt udsatte positioner.

Social- og Boligstyrelsen vil bl.a. spille en aktiv rolle i disse initiativer:

  • Videreudvikling af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) med relevante målgrupper på beskæftigelsesområdet
  • Arbejdsgruppe om vold mod børn
  • Styrket implementering af Housing First-tilgangen
  • Forebyggelse af seksuelle overgreb på voksne med handicap.

Social- og Boligstyrelsen vil desuden stå for udmøntningen af en række ansøgningspuljer og tilskud.

Du kan læse mere om aftalen på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside:

Se ministeriets nyhed og hent aftalen

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her