Webinar: Sådan etablerer eller udvider I familiehuse

24-08-2022

Vil I vide mere om en aktuel pulje til at etablere eller udvide familiehuse samt muligheden for rådgivning? Socialstyrelsen afholder tre webinarer, som henvender sig til kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje, hvor landets kommuner lige nu kan søge puljemidler til at styrke den tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet. Der er ansøgningsfrist d. 28. september 2022.

Som en del af reformen Børnene Først er formålet at give kommuner mulighed for at hjælpe flere børn tidligere og bedre end i dag, fx i et familiehus, hvor sårbare småbørnsfamilier skal have let adgang til indsatser på tværs af fagområder og sektorer.

Flere typer familiehuse

Et familiehus kan have forskellige former – det kan fx være et fysisk hus, eller det kan være måden, hvorpå man organiserer og skaber sammenhæng i tilbud til målgruppen.

I Høje-Taastrup Kommune er man gået sammen med Mødrehjælpen i en fælles organisering, og erfaringerne med at samarbejde på tværs er gode:

”Vi har skabt en mere helhedsorienteret indsats ved, at Mødrehjælpen og kommunen er gået sammen om at oprette Familiens Hus. En indsats, hvor det er muligt at se borgerens behov og muligheder på tværs af aktører og tilbud. Det er en kæmpe styrke,” siger Pia Jessen, der er leder af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune.

Se mere om ansøgningspuljen her

Info-webinarer til kommuner

Socialstyrelsen afholder to webinarer om familiehuse, hvor kommuner kan få afklaret eventuelle spørgsmål til projektet og ansøgningsprocessen.

Der er tale om åbne informationsmøder, hvor vi vil fortælle om projektet og puljen og derefter besvare spørgsmål.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Det første webinar afholdes den 31. august kl. 13.00 – 14.00.

Læs om webinaret 31. august og find link til Zoom

Det andet webinar for kommuner afholdes den 7. september kl. 09.00 – 10.00.

Læs om webinaret 7. september og find link til Zoom

Info-webinar til civilsamfundsorganisationer

Der tilbydes også et webinar, hvor civilsamfundsorganisationer kan få viden om familiehuse og høre om samarbejder mellem civilsamfundet og familiehuse. Kommuner, der er interesserede i et sådant samarbejde, er også velkomne til at deltage.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Webinaret for civilsamfundsorganisationer afholdes den 1. september kl. 13.00 – 14.30.

Læs om webinaret 1. september og find link til Zoom

Senest opdateret 29-08-2022

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her