VISO opretter mail-hotline til Ukraine-spørgsmål

24-03-2022

Krigen i Ukraine medfører, at danske kommuner vil modtage et stigende antal fordrevne ukrainere i den kommende tid. Derfor påhviler der kommunerne en stor opgave, og i den forbindelse kan der opstå socialfaglige spørgsmål. Til det formål oprettes nu en hotline.

Via VISOs nyoprettede mail-hotline kan kommuner henvende sig med socialfaglige spørgsmål, som relaterer sig til håndteringen af de fordrevne ukrainere.

VISO vil fortsat bistå kommunale myndigheder, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Skriv til VISO

Har du socialfaglige spørgsmål relateret til Ukraine, kan du kontakte VISO i Socialstyrelsen ved at skrive til ukraine@socialstyrelsen.dk. VISO vender tilbage inden for 2 hverdage.

Skriv til VISOs Ukraine-hotline

Andre typer spørgsmål - fx af juridisk karakter -  skal sendes til Social- og Ældreministeriets mail på ukraine@sm.dk.

Skriv til Social- og Ældreministeriet

Der er derudover mulighed for at rette henvendelse til Center mod Menneskehandel ved mistanke om udnyttelse og menneskehandel af fordrevne ukrainere på 70 20 25 50.

Læs mere på Center mod Menneskehandels hjemmeside

Læs Socialstyrelsens nyhed om CMM's hotline

Senest opdateret 04-04-2022

Kontakt

Pressekontakt

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her